Een prominente bewoner van Havezate Mensinge in de 16e eeuw was Johan van Ewsum. Deze — van oorsprong Groninger edelman — had een bijzondere hobby, namelijk het houden van valken. Op zondag 14 november (aanvang 14.00 uur) is er een Mensinge-winterweekend-activiteit over deze hobby met een spectaculaire show met roofvogels op het voorterrein. Deze gratis activiteit gaat door; bezoekers dienen een geldig coronabewijs te laten zien en alle geldende coronaregels in acht nemen.


 


Johan van Ewsum is een telg uit de Ommelander familie Van Ewsum die rond 1500 o.a. de borg Ewsum bij Middelstum en havezate Mensinge in Roden in hun bezit had. Johan en zijn vrouw Henrick Kater – die eerst op Nienoord in Leek woonden – zorgden omstreeks 1540 voor een ingrijpende verbouwing van Mensinge. De Van Ewsums hadden op Mensinge een grote voorliefde voor tuinieren en de valkenjacht: allebei nuttig voor de voedselvoorziening in die tijd. Historicus Redmer Alma zal zondag een korte inleiding houden over de Valken op Mensinge. Aansluitend verzorgen Bettine en Gerard van den Brink een imposante roofvogelshow. Dankzij een bijdrage uit het corona-activiteitenfonds kan Mensinge dit bijzondere evenement gratis aanbieden.