Op 11 november 2021 vond de officiële overdracht van de Leekster Tak aan de Historische Kring Leek, Promotie Platform Leek en Museum Nienoord plaats. De erepenning is daarmee geen initiatief meer van de gemeente Westerkwartier maar blijft vanuit historie wel verbonden aan Leek.


 


 


 


Sinds 1979 reikte de voormalige gemeente Leek diverse malen de Leekster Tak erepenning uit. De tak werd door de gemeente Leek uitgereikt aan mensen of instanties die van buiten Leek kwamen en iets bijzonders hebben bijgedragen aan de gemeenschap van Leek.


 


Nieuwe gemeente Westerkwartier


Met de komst van de nieuwe gemeente Westerkwartier werd ook een nieuwe, gemeentelijke erepenning in gebruik genomen, de Abel Tasman erepenning. Eerder bestonden de Abel Tasman Erepenning in Grootegast en de gemeentelijke legpenning van Leek, inclusief de jeugdpenning en de Leekster Tak.


 


Traditie Leekster Tak blijft behouden


De overdracht van de Leekster Tak was op 11 november 2021. Een belangrijke, historische dag voor de voormalige gemeente Leek. Op deze datum werd sinds 1979 traditiegetrouw de erepenning Leekster Tak uitgereikt. Historisch gezien een belangrijk dag voor Leek. Op die dag in 1907 werden de toenmalige bewoners van Nienoord, de familie Van Panhys, begraven, nadat zij verdronken waren toen hun koets te water raakte.


 


Namens de gemeente Westerkwartier overhandigden burgemeester Ard van der Tuuk en wethouder Hielke Westra symbolisch een speciaal gemaakte Leekster Tak penning  aan de drie samenwerkende partijen. Zij spraken daarbij uit dat de gemeente Westerkwartier blij is dat de Historische Kring, Museum Nienoord en Promotie Platform Leek nu het initiatief van de Leekster Tak overnemen en daarmee een lange traditie in ere houden en voortzetten in een vorm die bij hen past.


 


De Leekster Tak in de nieuwe vorm


Voorzitter van de Historische Kring en Promotie Platform Leek, de heer Hoekstra, laat weten dat het de bedoeling is dat de drie partijen ieder jaar een oproep doen aan de inwoners van Leek om mensen voor te dragen voor de Leekster Tak. Een adviescommissie maakt uit deze voordrachten een keuze. De keuze wordt voorgelegd aan de drie besturen die een besluit nemen, waarna de officiële uitreiking kan worden georganiseerd.


 


Boekje over De Leekster Tak


Dhr. Siebrand Homan schreef een boekje over de Leekster Tak. Gisteren verscheen hiervan een herdruk, met daarin nieuwe feiten. Tijdens de overdracht van Leekster Tak werd door de Historische Kring Leek het eerste exemplaar van het boekje overhandigd aan de burgemeester en wethouder.