“Rayonhoofden” Noord-Drenthe waren te gast in Langelo


 Roden: De bestuurders van de Noord-Drentse Natuurijsverenigingen waren dinsdagavond 9 november op bezoek bij de in 1946 opgerichte “IJsclub Nooitgedacht” te Langelo
Deze winter wordt een bijzondere in Langelo: Ze bestaan dit jaar 75 jaar!
De bijzonder mooie natuurijsbaan was deze herfstavond perfect in beeld gebracht op het grote scherm in Café Langelo te Langelo, “de huiskamer” van Langelo. De huidige ijsbaan ligt er sinds 1989 en wordt “beheerd” door 7 bestuursleden en maar liefst 5 ijsmeesters.


 


Elk jaar heeft elke ijsvereniging niet alleen haar jaarvergadering, maar oriënteren de bestuurders, die allen lid zijn van de KNSB, zich ook op nieuwe mogelijkheden en kansen voor hun vereniging. Het leren en stimuleren van elkaar is de basis van deze jaarlijkse bijeenkomsten.
De voorzitter van de “IJsclub Langelo” dhr. Evert Jan Beetstra heette de afgevaardigden welkom en hij vertelde uitgebreid over de historie en de “75e verjaardag” van de IJsvereniging.
Langelo is zeer actief en heeft een mooie kantine accommodatie welke grenst aan de Spoelplaats voor
Landbouwmachines van “de Boermarke”. De leden welke de vereniging ondersteunen, kunnen zich niet beter wensen. De mooie baan met sneeuwdijkjes, wordt ook gebruikt voor o.a. Marathon, strijkboutgooien, priksleeën.
Het perfect onderhouden materieel, om te zorgen voor een mooie ijsvloer, kregen de bezoekers (vanwege de Corona) helaas niet Live te zien, maar wel via de Beamer. Als het weer winters wordt in Langelo verdwijnen alle soorten sneeuw, met de vele schuiven, borstels, blazers en bezems “als sneeuw voor de zon”.


 


De spreker op deze avond was dhr. Stephan Peijer van JP Led uit Veendam. Hij gaf ons een mooie kijk op de Nieuwste technieken van de Ledverlichting, incl. Live Demo’s met grote en kleine schijnwerpers. De aanwezige bestuurders van de diverse ijsverenigingen waren uiteraard zeer nieuwsgierig, want in 2023 zijn de huidige lampen (Kwik/ Natrium/ TL enz.) niet meer te verkrijgen. Dus: er is keus >> Led, Led en nog es Led !
Voor alle bestuurders was deze lezing een mooie stimulans om goed voorbereid het ijs op te gaan, met 2023 in gedachten. De heer Stephan Peijer werd bedankt door de voorzitter van de Rayonhoofden dhr. Alle Tamminga en kreeg een gepaste waardering mee naar huis. Alle Tamminga (secr. van de ijsver. Aolgloep te Vries), hoefde dit jaar geen contributie innen, en deed verslag van een positief jaar. Dat deze “Rayonhoofden bijeenkomst een grote aantrekkingskracht heeft, mag (ondanks de Corona) blijken uit de mooie opkomst op deze jaarlijkse leerzame bijeenkomst. Sinds 2018 is het schaatsen officieel benoemd is als Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Het steekt de Rayonhoofden dat er in Drenthe nog steeds geen overeenstemming is over een nieuwe kunstijsbaan.
Dit zal zeker een onderwerp zijn voor de Jaarlijkse KNSB regio-bijeenkomst. Tijdens het slot deel van de vergadering werden de vaardigheden van de ijsmeesters aan elkaar uitgewisseld en er werd veel aandacht geschonken aan de techniek en de organisatie van de “ijsclub Langelo” . Ook werd stilgestaan bij: vergunningen, veiligheid, gezondheid, milieu, energievoorzieningen, opleidingen, en de gratis schaatsdagen in Kardinge te Groningen.


 


De “IJsclub Nooitgedacht” heeft er zeker aan bijgedragen dat de ijsmeesters de komende maanden maar
één zelfverzekerd verlangen hebben, een zeer strenge winter met sneeuw en veel ijspret. Tot slot werd dhr. Evert Jan Beetstra bedankt voor de gastvrije ontvangst. De grote vraag: Wanneer komen al deze regionale “Rayonhoofden” nu echt in actie? Je mag het ze vragen, ze hebben immers kennis van ijs, sneeuw en kou. De  Rayonhoofden gaan op 8 nov. 2022 samenkomen bij de ijsvereniging RAS. Het onderwerp is dan; Safety, van de Verbanddoos tot de Blusmiddelen en de BHV.
Alle Tamminga - Voorzitter (tevens secretaris Aol Gloep-Vries) a.tamminga@planet.nl  tel. 0592-543318 Daniel Eisen - Penningm./ Secretaris (tevens voorzitter ijsclub Zeijen) altijdgasdrbij@gmail.com tel. 06-55 81 88 94 Abel Mulder - P.R. en communicatie. (tevens voorzitter R.A.S.) aens.mulder@gmail.com tel. 06-22996521