GLASVEZELCOOPERATIE DE KOP BREED GAAT ZICH OPHEFFEN OP AANSTAANDE LEDENRAAD DD. 29-11-2021

De inwoners van het gebied Peizermade, Leutingewolde Foxwolde Roderwolde Sandebuur en Nietap hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen voor de aanleg van een glasvezelnet. Samen vormden zij een coöperatie, die het glasvezelnet met een lening van de Provincie Drenthe heeft aangelegd.


 


Directeur Geert Wolters zegt: De opgerichte coöperatie “De Kop Breed” was een gezonde organisatie, maar het was geen doel op zich om een glasvezelorganisatie te zijn en te blijven. Het doel was :”Snel Internet bij ons op het platteland”. Dat hebben we bereikt. Daar mogen we trots op zijn. Voor het verdere onderhoud van ons net hebben wij gezocht naar een betrouwbare netbeheerder. Die hebben wij gevonden bij de Stichting Kabel Veendam.


 


Inmiddels is het glasvezelnet door een notariële akte overgegaan naar SKV en zijn alle leningen door de coöperatie afgelost. Er is dus een nieuwe situatie ontstaan. Op dit moment is De Kop Breed een glasvezelcoöperatie zonder glasvezelnet en heeft daarmee haar toegevoegde waarde verloren.


 


Op de ledenraad van De Kop Breed op 29 november in het dorpshuis van Roderwolde wordt vanaf 20.00 uur besloten dat De Kop Breed wordt opgeheven. De agenda van deze ledenraad staat op de website van De Kop Breed.


 


Deze opheffing vormt een slotakkoord van een project, waarin heel veel mensen onbezoldigd hebben gewerkt aan een snel internet in een plattelandsgebied waar KPN, Ziggo enz. het lieten afweten.