-
Duo-fractie PvdA/GroenLinks heeft haast: doorpakken met energiemaatregelen!
13.Oct.2021

Duo-fractie PvdA/GroenLinks heeft haast: doorpakken met energiemaatregelen!

 

Als het rond de kerst niet streng gaat vriezen, zal het in januari 2022 al 25 jaar geleden zijn dat de
laatste Elfstedentocht verreden is. Op 4 januari 1997 was het zover. Het was, sinds 1909, de
vijftiende tocht. Maar het klimaat verandert, en sneller dan we toen nog dachten. De kans op een
strenge winter wordt kleiner.

 

Wat die klimaatverandering betekent wordt steeds duidelijker. Extremere weersverschijnselen
hebben steeds vaker grote gevolgen. Stijging van de zeespiegel, natuur die onder druk staat,
bosbranden, stormen, overstromingen: over de hele wereld zien we dit meer en vaker. We hebben
eerder dit jaar gezien wat overstromingen ook in Nederland teweeg kunnen brengen.
Daarom heeft de duo-fractie van PvdA/GroenLinks in Noordenveld haast. Omdat de tijd dringt.
Kijkend naar de ontwikkelingen denkt de fractie dat er geen tijd te verliezen is om stappen te zetten
in de zogenaamde energietransitie. Wat verstaan we daaronder?
Energietransitie wil zeggen dat er steeds minder energie wordt opgewekt met fossiele brandstoffen
en steeds meer energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, aardwarmte,
bio-vergisting en andere bronnen. Maar ook dat we het gebruik van energie terugdringen. Door
beter te isoleren en ons gedrag aan te passen.
En dan moeten we in Nederland ook nog onze eigen gaswinning afbouwen en raken we steeds meer
afhankelijk van gas uit landen waar we liever niet van afhankelijk zijn. Waarbij de prijzen van fossiele
brandstoffen zullen blijven stijgen, met energiearmoede tot gevolg bij mensen met een kleinere
portemonnee.

 

Zelf betaalbare energie opwekken, lokaal en nationaal, is wat PvdA en GroenLinks betreft niet alleen
noodzakelijk, maar ook aantrekkelijk. In plaats van geld te betalen aan het buitenland voor de invoer
van energie, kunnen lokale energieprojecten juist ook een bijdrage leveren aan de lokale en
nationale economie. Het verkleint verder onze afhankelijkheid van het buitenland, levert duurzame
arbeidsplaatsen op en draagt bij aan een duurzame samenleving en een wereld, die we met trots
door kunnen doorgeven aan de nieuwe generaties.

 

Dit betekent wel dat er iets moet gebeuren. Gemeente, inwoners, projectontwikkelaars en de
regionale en nationale overheden moeten samenwerken om grote stappen te zetten. Zoals ooit
Nederland in een mum van tijd van de kolen naar het gas is omgeschakeld. Zoals er in tientallen jaren
tijd een indrukwekkende kustverdediging is gebouwd (Deltawerken), waar de hele wereld naar komt
kijken. Zoals Nederland wereldleider is in het ontwikkelen van landbouwkennis en techniek. Zo kan
Nederland ook op dit thema uitblinken en er niet alleen zelf beter van worden, maar ook kennis kan
exporteren naar andere landen.
Noodzakelijk, aantrekkelijk en duurzaam: dat is de uitdaging!

 

Ideeën over de energietransitie in Noordenveld? De PvdA/GroenLinks fractie hoort ze graag! Neem
contact op met Bertus jan Epema - bertusjan.epema@raadgemeentenoordenveld.nl .

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.