-
Bewoners: petitie moet bebouwing De Oksel in Roden tegenhouden
11.Oct.2021

De gemeente Noordenveld is voornemens grond aan te kopen en te gebruiken voor woningbouw. Dit terwijl in de omgevingsvisie dit stuk grond (De Oksel) wordt beschreven als gezichtsbepalend voor de groene gemeente Noordenveld.

 

Wij

Bewoners in de omgeving van De Oksel en andere betrokken inwoners van de gemeente Noordenveld

 

constateren

  • Jaren geleden is de Maatlanden aangelegd en zijn toezeggingen gedaan over het gebruik van De Oksel, geen woningbouw!
  • Dit staat beschreven in de omgevingsvisie: De Oksel blijft buiten beschouwing als er gesproken wordt over woningbouw.
  • In de zomer van 2021 worden de bewoners overvallen door het bericht in de lokale krant dat de gemeente het eerste recht van aankoop van deze grond wil opeisen. Daarmee begint het traject. Zonder overleg!

 

en verzoeken

  • Geen bebouwing in De Oksel, in het belang van de natuur en conform de gedane toezeggingen en uitspraken.
  • Betrek ons bij onderzoeken en eventueel toekomstige besluiten als het gaat om onze woonomgeving. Een plaatselijke krant is geen communicatiemiddel daarvoor.

 

https://houddeokselgroen.petities.nl/ 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.