-
Compenseer gedupeerden rond de gasopslag bij Norg die wél schade aan hun huizen hebben
9.Oct.2021
Compenseer gedupeerden rond de gasopslag bij Norg die wél schade aan hun huizen hebben, maar sinds mei géén recht op schadevergoeding. Die oproep doet Bas Kortmann, voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). "De onrust die in Drenthe heerst is goed te begrijpen", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Daar kan de minister wat aan doen, want die heeft de bevoegdheid. Dat zou een goed gebaar zijn naar de Drenten, maar ik noem geen bedrag."

Aanvankelijk gold in Drenthe net als in Groningen de omgekeerde bewijslast (ook wel het wettelijk bewijsvermoeden genoemd). Dat houdt in dat gedupeerden niet zelf hoeven te bewijzen dat schades door de gaswinning of -opslag komen. De contouren van die regeling zijn door het IMG verlegd, waardoor honderden Drenten buiten de boot vallen.

Het IMG wijst daarbij naar onderzoeken van de TU Delft en TNO, die afgelopen mei bekend werden. "Daardoor weten we nu dat voor een heel groot deel waar diepe bodemdaling is, dat daar geen directe schade aan huizen door de gasopslag is ontstaan", legt Kortmann uit. "Dan zijn wij niet bevoegd om schadevergoeding toe te kennen."

 

'Geeft ons ook onbevredigend gevoel'

Volgens Kortmann trok het IMG meteen aan de bel bij het Rijk. "Toen we de uitkomsten van die onderzoeken wisten, hebben we die naar buiten gebracht. We hebben gezegd dat ons beleid verandert en gaven bij de politiek aan dat hier onrust en onvrede over ontstaat." Rond die tijd waren zo'n 600 schadevergoedingen toegewezen, maar werden 1.250 behandelingen on hold gezet. Uiteindelijk werden 300 daarvan goedgekeurd. "De overige claims moesten we afwijzen. Dat is heel vervelend en geeft ons ook een onbevredigend gevoel. We hebben tegen de politiek gezegd dat dit een probleem is dat wij niet kunnen oplossen."

Afgelopen week werd een motie van onder meer CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen unaniem aangenomen. In die motie werd opgeroepen om het wettelijk bewijsvermoeden niet verder in te perken. "Het is een duidelijk signaal vanuit de Kamer", vindt IMG-voorzitter Kortmann. "Kijk, als wij ervan uit zouden gaan dat het bewijsvermoeden daar van toepassing is, betekent dat niet gelijk dat er ook daadwerkelijk een vergoeding komt. Een deskundige kan dan nog steeds concluderen dat de schade niet door de gasopslag komt." Volgens Kortmann maak je mensen dan blij met een dode mus. "Ik denk zelfs dat je daarmee nog meer pijn veroorzaakt."

 

'Politiek moet met oplossing komen'

Maar hoe los je zoiets dan op? Niet zo één, twee, drie, aldus Kortmann. "De oplossing moet komen vanuit de politiek, want wij hebben op dat gebied geen taak en bevoegdheid. Maar ik trek mij die Kamerbrede motie wel aan", legt hij uit. "Ik heb er met de minister wel over gesproken. Ik denk dat daar wel een welwillende houding is om wat voor Drenthe te doen. Maar dat is alleen maar mijn indruk en mijn wens."

Het IMG heeft voor een deel van de stilgelegde dossiers wel een zogeheten overlastvergoeding van 1.000 euro toegezegd. Onlangs is er ook een regeling afgekondigd voor het hele gaswinningsgebied, waarbij mensen tijdens een eerste aanvraag een vast en finaal bedrag van 5.000 euro kunnen ontvangen. Kan dat ook gelden voor de gasopslag bij Norg? "Dat is niet aan mij, maar ik heb de minister daar wel op gewezen."

Dat het IMG de hand op de knip houdt en 'ineens' met rapporten komt omdat er te veel claims zouden zijn, verwijst Kortmann naar het rijk der fabelen. "Dat is echt nergens op gebaseerd", stelt hij. "Die stelling is uit de lucht gegrepen. Wij hebben er namelijk geen enkel belang bij om mensen minder te geven."

Tekst RTV Drenthe

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.