-
IMG wil gesprek met minister over omgekeerde bewijslast
7.Oct.2021
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wil het gesprek wel aangaan met de Tweede Kamer en minister Stef Blok (EZK) over de omgekeerde bewijslast. Dit naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie van Kamerleden Agnes Mulder en Pieter Grinwis van afgelopen dinsdag,schrijft RTV Drenthe.

Hierin dringen de Kamerleden er bij minister Blok op aan om nog eens met het IMG om tafel te gaan en daarbij te sturen op het terugdraaien van de omgekeerde bewijslast  in de omgeving van de gasopslag Langelo. De motie kreeg bijval van alle 150 Tweede Kamerleden.

 

Krachtig signaal

Het IMG laat bij monde van woordvoerder Jouke Schaafsma weten een 'krachtig signaal' te lezen in de motie. Verder geeft het instituut aan naar oplossingen te willen kijken binnen wat wettelijk mogelijk is voor het IMG.

"Het is in de eerste plaats daarbij nu een zaak van de regering en de minister van Economische Zaken. Moties zijn nooit aan ons maar aan de regering gericht", aldus Schaafsma.

 

In gesprek

Toch wil het IMG graag in gesprek met 'Den Haag'. "Vandaar dat we de Kamer hebben uitgenodigd voor een bezoek aan Groningen", zegt Schaafsma. "De grote vraag die dan ook aan de orde zal komen is hoe we nou in de praktijk een rechtvaardige en ruimhartige schadeafhandeling kunnen blijven organiseren, terwijl het IMG gehouden is aan de wettelijke kaders."

Schaafsma geeft aan dat de huidige wet al op een bepaalde manier helpt, aangezien er in drie jaar tijd ruim een miljard euro is uitgekeerd. Toch knellen de wettelijke kaders zoals ze er nu zijn, meent het IMG. "Daar moeten we over in gesprek", zegt Schaafsma, die erop wijst dat een aanpassing van de omgekeerde bewijslast mogelijk ook niet tot het gewenste resultaat leidt.

 

Nieuwe wetgeving

Opmerkelijk is dat het IMG wijst naar Den Haag als het gaat om de wettelijke kaders die worden gesteld en minister Stef Blok bij zijn laatste bezoek aan Noord-Drenthe wees naar het IMG. Blok gaf aan dat de afhandeling van de schade in handen van het IMG ligt, maar de wetten worden wel degelijk in Den Haag gemaakt.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra gaf eerder aan dat het tijd is voor nieuwe wetgeving.

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.