-
Provincies en gemeenten willen gezamenlijke visie voor gebied Matsloot-Westpoort
6.Oct.2021

Provincies en gemeenten willen gezamenlijke visie voor gebied Matsloot-Westpoort

 

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten WesterkwartierNoordenveld en Groningen hebben afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied Matsloot-Westpoort. In een intentieverklaring geven de overheden aan wat de uitgangspunten zijn voor de ontwikkeling van dit gebied.

 

Druk op de ruimte

Matsloot-Westpoort is een gebied aan de westkant van de stad Groningen, dat de overgang van stad naar platteland markeert op de grens met Drenthe. Door de groeiende vraag neemt de druk op de ruimte in dit gebied steeds meer toe. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak nodig, die over provinciale en gemeentelijke grenzen heen gaat. 

 

Plannen op elkaar afstemmen

Door gezamenlijke afspraken te maken over de kaders voor de ontwikkelingen en inrichting van het gebied willen provincies en gemeenten de verschillende ruimtelijke opgaven die er spelen beter op elkaar afstemmen en een goede plek geven in het gebied. Daarbij wordt rekening gehouden met de natuur en het landschap. In het gebied spelen provinciale en gemeentelijke projecten, zoals de aanleg van bedrijventerreinen, de nieuwe woonwijk De Held III, grondberging voor de suikerfabriek Cosun, de snelle doorfietsroute Groningen-Leek, waterberging en ontwikkeling van duurzame energie (zon).  Het proces voor de uitwerking van deze visie start eind 2021. Hierbij worden diverse organisaties en inwoners in het gebied betrokken.
 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.