-
Lijst Groen Noordenveld overlegt op 6 oktober 20:00 uur in de Brinkhof in Norg
4.Oct.2021

Lijst Groen Noordenveld overlegt op 6 oktober 20:00 uur in de Brinkhof in Norg

 

Ter voorbereiding op gemeenteraadsvergaderingen op 13 en 27 oktober 2021, overleggen de
raadsleden van LGN en hun steunfractie op 6 oktober 20:00 uur in de raadszaal in de Brinkhof,
Brink 1 in Norg. Gespreksponderwerpen zijn onder meer de Warmtevisie (overgang naar
aardasvrije gebouwen), de communicatie vanuit de gemeente en de participatie/samenwerking
vanuit de gemeente met inwoners.


Mensen uit Norg en omgeving die met LGN willen overleggen over deze onderwerpen of een ander
onderwerp onder de aandacht willen brengen, zijn van harte welkom. Reageren per e-mail kan
natuurlijk ook:
info@lijstgroennoordenveld.nl.

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.