Burgemeester Klaas Smid leest voor aan bewoners Noorderkroon


 


Ter gelegenheid van de Nationale Ouderendag (1 oktober) leest burgemeester Klaas Smid
voor aan de bewoners van de Noorderkroon in Roden tijdens de Nationale Voorleeslunch.
Deze voorleeslunch in een samenwerking tussen de bibliotheek en Zorggroep Drenthe.
Het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en is vaak een aanleiding
om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Ook kunnen sommige ouderen door
een visuele beperking niet (makkelijk) meer zelf lezen. Door voorgelezen te worden, kunnen
ze toch genieten van verhalen.


 


De burgemeester las een verhaal voor van Mensje van Keulen. Zij heeft dit speciaal voor
deze gelegenheid geschreven. Ca. 30 bewoners luisterden aandachtig naar de ervaringen
van twee vriendinnen Anna en Louise die tegen een probleem in hun vriendschap aanlopen.
Na afloop nam de burgemeester uitgebreid de tijd om met de bewoners na te praten.