Inwoners Noordenveld luiden de noodklok en bieden manifest inwonerparticipatie aan


 


Tegenstellingen overbruggen
‘Je kunt lullen wat je wilt; de gemeente doet toch wat ze van plan is.’
‘Burgers laten nooit van zich horen, totdat de gemeente wat in hun achtertuin van plan is’.


Recente plannen, procedures en besluitvorming van de gemeente Noordenveld hadden en hebben grote
impact op de directe woon- en leefomgeving van veel inwoners. Er is heel veel gaande in de gemeente:
uitbreidingsplannen, nieuwbouw, (wijzigingen in) het aanleggen van zonnevelden, bestemmingsplannen,
enzovoort. Zonnepark Zuidvelde, invulling van het Vluchtheuvelterrein in Norg en de Prins Willem
Alexanderhoeve in Roderesch, nieuwe woonwijken in Roden-Zuid en Peize Zuid, camping Panda Rosa.
Zomaar enkele concrete ‘dossiers’ die de laatste tijd de gemoederen in de gemeente Noordenveld ernstig
bezighouden. Negatieve ervaringen van inwoners met de wijze waarop deze plannen en besluitvorming tot stand zijn gekomen voeren helaas vaak de boventoon.


 


Ondertussen is de nieuwe omgevingswet aanstaande, waarbij de gemeente haar rol moet herijken en er
meer participatie van de inwoners gevraagd wordt. Maar hoe gaat de gemeente dat doen met de huidige
(bestuurs-)cultuur?


 


Een aantal betrokken inwoners van de gemeente Noordenveld maakt zich ernstige zorgen. Zij zien dat de
tegenstellingen tussen bewoners en de gemeente Noordenveld vaak groot zijn en dat het begrip voor en
vertrouwen in elkaar helaas klein blijkt. Daarom hebben zij gezamenlijk een manifest Inwonerparticipatie
opgesteld. Daarin worden niet alleen de huidige problemen benoemd, maar ook tips en aanbevelingen
gegeven.


 


Inwoners van Noordenveld hebben dit manifest op woensdag 29 september aangeboden aan
burgemeester Klaas Smid.