Gemeentepagina week 38


 


RAADSBESLUITEN


De gemeenteraad heeft in zijn besluitvormende vergadering van woensdag 15 september 2021 de onderstaande besluiten genomen:
- Bestemmingsplan herontwikkeling dorpskern Nieuw Roden: met algemene stemmen
vastgesteld;
- Bestemmingsplan herontwikkeling Vrijetijdsboulevard deelgebied B: met algemene stemmen vastgesteld;
- Subsidieplafond Dorpenfonds: met algemene stemmen vastgesteld;
- Ontwerpbegroting 2022 RUD Drenthe (met inachtneming van een zienswijze van de raad): met algemene stemmen vastgesteld;
- Wijziging gemeenschappelijke regeling VRD: met algemene stemmen vastgesteld;
- Begrotingswijziging overheveling eenmalige budgetten: met algemene stemmen vastgesteld;
- Begrotingswijziging Geslotenverklaring met camerahandhaving op de Koelenweg: met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen (VVD) vastgesteld;
- Begrotingswijziging Dorpenfonds: met algemene stemmen vastgesteld;
- Motie bestrijding schadelijke (berm)-planten: met algemene stemmen aangenomen.
De volledige besluiten en moties vindt u onder deze vergadering in het Raadsinformatiesysteem
https://ris2.ibabs.eu/Noordenveld 
Voor vragen over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@noordenveld.nl of bellen met 088 - 050 88 88.


 VERGADERINGEN
Agendacommissie
Op woensdag 29 september 2021 vergadert de agendacommissie. Deze vergadering begint om 19.00 uur. In deze vergadering komen de concept agenda’s van de vergaderingen van 13 oktober en 27 oktober aan de orde. Vanaf 24 september is de agenda te vinden in het raadsinformatiesysteem:
www.noordenveld.nl/gemeenteraad 


 


Presidium
Op woensdag 29 september 2021 vergadert het presidium vanaf 19.30 uur na afloop van de vergadering van de agendacommissie. De agenda vindt u vanaf 24 september in het raadsinformatiesysteem (zie hierboven).
Beide vergaderingen kunt u meeluisteren via het raadsinformatiesysteem. Voor vragen over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie via
griffie@noordenveld.nl  of bellen met 088 - 050 88 88.


 


ONTVANGEN AANVRAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Afwijking (ingetrokken)
- Melkweg 13A te Alteveer, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan;
- Heerestraat 10 te Roden, het vestigen van een afhaalrestaurant.
Bouwen
- Oosteinde 20 te Roden, het veranderen van de woning;
- Oosteind 14 te Norg, het wijzigen van de voorgevel;
- Veldkampen 8 te Een, het oprichten van een woning;
- Oosteind 14 te Norg, het wijzigen van de voorgevel naar oorspronkelijke staat;


- Oosterduinen B32 te Norg, het oprichten van een vakantiewoning;
- Klinkenkampweg 22 te Norg, het wijzigen van de woning.
Kappen
- Groningerweg 25 te Peize, het kappen van enkele bomen.
Uitrit:
- Oosterveldweg 4 te Norg, het plaatsen van een uitrit.


 


VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit
hebben genomen voor:
Bouwen (buiten behandeling gesteld):
- Centrum 8 te Lieveren, het realiseren van een gastenverblijf in de schuur, 14 september 2021.
Bouwen:
- Groenestein 9 te Roden, het plaatsen van een dakkapel, 10 september 2021;
- Grootveenweg 31 te Norg, het plaatsen van een dakkapel, 13 september 2021;
- De Ring 17 te Leutingewolde, het plaatsen van een tijdelijke woning, 14 september 2021;
- Schoolstraat 12 te Een, het vergroten van de woning, 14 september 2021;
- Westerstraat 5 te Langelo, het vervangen van dakpannen, 14 september 2021;
- Lindelaan 51 te Roden, het plaatsen van een dakkapel, 14 september 2021;
- Groningerweg 22B te Peize, het vergroten van de woning, 14 september 2021.
Bouwen/Afwijking:
- Norgervaart 8 te Huis te Heide, het vergroten van de woning; 10 september 2021;
- Amerika 15 te Een, het uitbreiden van een ligboxenstal, 10 september 2021;
- Kerkweg 58A te Nietap, het vergroten van een woning, 14 september 2021;
- Schoolstraat 5B te Westervelde, het vergroten van een woning, 14 september 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.


 


INFOGEDEELTE
TIJDELIJKE AFSLUITING CEINTUURBAAN ZUID VOOR SCHOLENOPTOCHT
Op zaterdag 25 september is het gedeelte van de Ceintuurbaan Zuid, tussen de Molenweg en het
Albert Schweitzerplantsoen / Daan Hoeksemastraat tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De
verkeersmaatregel is van 8.00 uur tot 16.00 uur of zoveel langer of korter als nodig is.


 


GESPREKSAVOND OVER WARMTEVISIE
Op maandagavond 4 oktober organiseert de gemeenteraad van Noordenveld een digitale
gespreksavond over de Warmtevisie van Noordenveld voor alle inwoners van Noordenveld.
Het gesprek begint om 19.30 uur via Microsoft Teams. De avond is bedoeld dat de Raad een zo goed en breed mogelijk beeld krijgt van wat leeft onder de inwoners, zodat een weloverwogen besluit kan genomen worden over de Warmtevisie van Noordenveld.
 
Wilt u graag deelnemen aan de digitale bijeenkomst op 4 oktober? Geef u dan vóór 1 oktober op, met uw naam en e-mailadres via griffie@noordenveld.nl , zodat u wordt uitgenodigd voor de Teams bijeenkomst.