'De Mensa Roden' SOCIALE COHESIE!


Hiermee bedoelt men de mate van samenhang en verbondenheid binnen een bepaalde groep mensen. Broodnodig in deze periode: tijd maken en deelnemen aan gemeenschappelijke maaltijden voor zowel onze eigen gezondheid en welzijn als voor die van de bredere gemeenschap.


 


In de prachtige monumentale voormalige ‘Scheepstraschool' nabij de Brink in Roden, in een authentiek klaslokaal waarin het Trefpunt-Scheepstra Roden is gevestigd werd een Arabische maaltijd geserveerd zoals Sar Alrifai deze vanavond thuis op zou dienen.


 


Voor het laatst vanavond met een select groepje vanwege (nog even) de 1,5 meter-samenleving.


 


De keuken van ‘De MensA Roden’ is weer geopend en zal de eerstvolgende samenzijn, 01 oktober a.s., starten in een ‘QR-samenleving’.


 


Hiervoor kun je je weer op de gebruikelijke wijze opgeven, maar: VOL=VOL!