Subsidie zwembaden Peize, Norg en Veenhuizen in 2022


 


De volgende subsidies beschikbaar te stellen in 2022 om de stichtingen te helpen met het beheer en de exploitatie van de baden:


 


1. € 54.129 aan Stichting Zomerbad Peize.
2. € 481.754 aan Stichting Molenduinbad Norg.
3. € 37.891 aan Stichting Zwembad Veenhuizen.


 


In subsidiebeschikkingen een zin opnemen dat in het kader van de gemeentelijke financiële situatie alle subsidies in 2022 tegen het licht worden gehouden.


 


 


Voorbereidingsbudget 'De Oksel'


1. Kennis nemen van het Plan van Aanpak


2. Een voorbereidingskrediet van €25.000,- beschikbaar te stellen voor 'De Oksel'.


 


Bestemmingsplan Turfweg 10A en De Ring 15 in Leutingewolde


 


1. Het bestemmingsplan ‘Turfweg 10A en De Ring 15 in Leutingewolde’ gewijzigd vaststellen;
2. Geen exploitatieplan vaststellen omdat het verhaal van kosten anderszins verzekerd is.


 


Bespreekstukken Collegevergadering 14 september 2021