-
PvdA Drenthe vindt stopzetten inburgeringscursussen onacceptabel
9.Sep.2021

PvdA vindt stopzetten inburgeringscursussen onacceptabel

 

De Statenfractie van PvdA Drenthe heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten
van Drenthe over het stopzetten van inburgeringscursussen voor nieuwkomers. De Drentse
onderwijsinstellingen die de cursussen geven, kunnen de kosten niet meer opbrengen. De PvdA
vraagt het provinciebestuur in actie te komen. ‘We moeten er alles aan doen dat statushouders en
nieuwkomers kennis kunnen nemen van onze taal en cultuur.’

 

Uit publicaties in de media vernam de PvdA dat Drentse onderwijsinstellingen overwegen te stoppen
met inburgeringscursussen. Het Alfa College in Hoogeveen heeft dit al besloten. Als argument wordt
de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 genoemd. Statenlid Hendrikus Loof
legt uit: ‘Nieuwkomers moeten dan meer en intensiever inburgeringsonderwijs gaan volgen.
Daardoor gaan uiteraard ook de kosten omhoog. Deze zijn niet op te brengen door de Drentse
onderwijsinstellingen. Dat is overigens niet iets wat wij het onderwijs verwijten.’

 

Loof is ongerust over de ontstane situatie: ‘Onze provincie wordt aan de ene kant door het Rijk
benaderd en gevraagd om mee te denken over opvanglocaties. Aan de andere kant worden echter
de mogelijkheden om in te burgeren voor deze mensen beperkt. Het wordt ze moeilijker gemaakt
deel uit te gaan maken van de Nederlandse samenleving. Zo van: u mag wel binnen komen maar
daarna zoekt u het zelf maar uit. De PvdA-fractie vindt dit bijzonder, sterker nog: niet acceptabel.’
Loof realiseert zich dat de rol en invloed van de provincie op deze discussie mogelijk beperkt zal zijn.
‘Formeel gaat de provincie hier niet over. Toch willen we dit onderwerp met kracht aan de orde
stellen en we vragen het provinciebestuur in actie te komen.’ De PvdA pleit er voor dat het College
van Gedeputeerde Staten haar contacten en netwerken inzet om dit vraagstuk hoog op de agenda te
krijgen bij de instanties die erover gaan. Loof: ‘Wij willen dat het provinciaal bestuur contact zoekt en
in overleg treedt met de Drentse onderwijsinstellingen. Ga samen onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om toch inburgeringsonderwijs mogelijk te maken.’

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.