-
TLC gaat met het 1e elftal van zondag naar zaterdagvoetbal
8.Sep.2021

Leek/Tolbert – Een eerste elftal mannen senioren (standaardteam) dat uitkomt in de eerste klasse of lager kan met ingang van het seizoen 2022/’23 met behoud van klasse wisselen van speeldag.

 

Het bestuur van vv TLC is tot dit besluit gekomen nadat er vanuit de leden steeds meer geluiden kwamen om de speeldag niet meer op de zondag te houden maar op de zaterdag.
Vanuit de KNVB was er nooit de mogelijkheid om over te stappen met ons 1e elftal naar de zaterdagafdeling met klassenbehoud tot gevolg, wanneer een vereniging dit wenstte moest de club onderaan beginnen in de 5e klasse zaterdag.
Tot begin 2021, toen kwam de KNVB met het plan om de verenigingen de keuze te laten maken om horizontaal over te stappen per seizoen 2022/2023. Dus overstappen met klassenbehoud!
In maart 2021 is er een werkgroep gevormd die gaat onderzoeken of er behoefte is om de switch te maken van zondag naar zaterdagvoetbal, er kwam al snel naar voren dat hiervoor een enquete zal moeten worden gehouden onder al onze spelende leden.

 

Op de algemene ledenvergadering van juni 2021 heeft Luc Knollema namens de werkgroep de uitslagen van de enquete aan alle aanwezige leden gepresenteerd, de uitkomst van de enquete was duidelijk het overgrote deel (ca.80%) van alle spelende leden was voor een overstap van zondag naar zaterdag voor ons vlaggenschip.

 

In het bestuursoverleg van september is besloten dat het bestuur van vv TLC unaniem heeft besloten dat het 1e elftal van vv TLC per ingaande het seizoen 2022/2023 op de zaterdag gaat voetballen.

Voor de overige seniorenteams houdt het verder niet in dat zij ook naar de zaterdagafdeling moeten verhuizen, zij kunnen gewoon op de zondag blijven spelen.
Kortom een historisch moment in onze korte geschiedenis van vv TLC!


Standaardteams vvTLC op zaterdag of zondag?

De laatste jaren ziet de KNVB dat de zondagcompetities in veel districten onder druk zijn komen te staan. Diverse verenigingen hebben met hun standaardteam de
overstap gemaakt van het zondag naar het zaterdagvoetbal.

Het overstappen van zondagteams naar het zaterdagvoetbal heeft grote gevolgen voor beide speeldagen. De krachtverschillen in het zondagvoetbal zijn groter geworden door het lager aantal teams. Ook moeten er meer kilometers gemaakt worden voor uitwedstijden.

Doordat er meer teams op zaterdag spelen groeit de druk op de accommodaties van clubs. Onderzoek heeft de KNVB veel informatie en inzicht opgeleverd.
Zo bleek dat spelers veranderende behoeften hebben en dat zij steeds vaker de voorkeur hebben voor de zaterdag als speeldag.
Als oplossing voor de krachtsverschillen in het zondagvoetbal voetbal heeft de KNVB de mogelijkheid geopperd om, met behoud van spelniveau, horizontaal over te stappen (van zondag naar zaterdag) per seizoen ’22-23.

Vóór 1 oktober aanstaande moeten wij bij de KNVB aangeven waar onze voorkeur voor vvTLC 1 per seizoen ’22-23 naar uit gaat. Om deze reden heeft vvTLC een enquête gestuurd aan haar leden, waarvan onderstaand de resultaten zijn uitgewerkt.

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.