-
Provincie, gemeentes, kinderopvang, onderwijs en bibliotheken bundelen krachten Bibliotheken zetten nieuwe schooljaar volop in op Drents Leesoffensief
7.Sep.2021

Provincie, gemeentes, kinderopvang, onderwijs en bibliotheken bundelen krachten Bibliotheken zetten nieuwe schooljaar volop in op Drents Leesoffensief

 

De Drentse bibliotheken maken zich zorgen over de taalachterstand en het gebrek aan
leesvaardigheid bij veel jongeren. Met het Drents Leesoffensief, waarin verschillende
partijen samenwerken, willen ze bereiken dat alle Drentse jongeren geletterd het
middelbaar onderwijs verlaten.

 

Geletterd het onderwijs verlaten
De Drentse bibliotheken willen dat alle Drentse kinderen met een goede woordenschat aan het primair
onderwijs kunnen beginnen, dat de leesvaardigheid en leesplezier, -motivatie van Drentse scholieren
aantoonbaar vergroot wordt en dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten.
Om deze doelen te bereiken, werken de Drentse bibliotheken en de Provinciale Ondersteunings
Instelling (POI) Biblionet Drenthe, als aanjager binnen de provinciegrens, samen met verschillende
onderwijs- en kinderopvanginstellingen. Samen maken ze zich sterk voor en geven ze vorm, invulling
aan het ‘Drents Leesoffensief’.

 

Waarom is het Drents Leesoffensief nodig?
Uit onderzoeken blijkt dat een groeiende groep jongeren een taalachterstand voor het leven heeft, de
school laaggeletterd verlaat en de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt. Dat heeft
grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. De maatschappelijke kosten van
laaggeletterdheid zijn hoog en bedragen landelijk ruim € 1,1 miljard per jaar. Meer armoede, groter
beroep op sociale zekerheid, hogere kosten gezondheidszorg, inkomensverlies laaggeletterden en
lagere belastinginkomsten.

 

Een gezamenlijke aanpak, voor meer resultaat
Het Drents Leesoffensief draagt zorg voor zoveel mogelijk samenwerking tussen het onderwijs, de
kinderopvang en de bibliotheken. Binnen deze strategische samenwerking kan iedereen vanuit haar
rol, kennis en expertise hun bijdrage leveren. Door gezamenlijk de inspanningen rondom
leesvaardigheid uit te bouwen, geven ze de jeugd een toekomst. Een toekomst waarin
laaggeletterdheid geen rol speelt!

 

Op het gebied van leesbevordering is er binnen de specifieke verzorgingsgebieden en de provincie
grenzen al veel samenwerking tussen de Drentse bibliotheken, de scholen en kinderopvanglocatie in
de vorm van landelijke programmalijnen als BoekStart en de Bibliotheek op school. Door nu als
breed netwerk de krachten verder te bundelen, kennis te delen, meer en nieuwe (o.a. op het gebied
van digitalisering & gamification) maar ook gemeentelijk specifieke projecten rondom leesbevordering te starten en bij ouders het (voor)lezen nog meer te stimuleren - ouderbetrokkenheid- gaan ze met
en als het Drents Leesoffensief de strijd aan met laaggeletterdheid.

 

Samen zorgen ze voor een borging van de continuïteit van de deelprojecten. Zodat de bibliotheken, de
(voorschoolse) kinderopvang en het onderwijs, en ook de studenten die daarvoor nu in opleiding zijn
als Leescoalitie uiteindelijk (nog) beter zijn toegerust op leesbevordering en leesstimulering en lezen
onderdeel wordt van meer dan alleen het schoolvak Nederlands.

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.