-
Onderwijsvrouw Wally van der Vlugt uit Roderwolde benoemd tot Ridder.
5.Sep.2021

Op vrijdag 3 september 2021 reikte burgemeester Klaas Smid een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw W.C. van der Vlugt-Sommerauer bij het Stadsparkpaviljoen aan de Paviljoenlaan 3 in Groningen.

 

Mevrouw Van der Vlugt

Mevrouw Van der Vlugt is sinds 2008 directeur van de Katholieke basisschool Bisschop Bekkers in Groningen. Zij heeft in haar functie als directeur een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het onderwijs in Groningen en de groeimogelijkheden van kwetsbare kinderen en gezinnen. Om onderwijsachterstanden om te buigen in ontwikkelingskansen heeft zij meegewerkt aan een pilot van de Rijksuniversiteit Groningen om een innovatieve Amerikaanse taalmethode om te zetten naar de Nederlandse situatie. Verder startte de school onder haar leiding met een zogeheten ‘brugfunctionaris’. Dit is een persoonlijk begeleider die in het oog houdt hoe het bij kinderen thuis gaat en die weet wanneer welke ondersteuning nodig is in kwetsbare gezinnen. Inmiddels hebben elf scholen in Groningen brugfunctionarissen. Mevrouw Van der Vlugt was als directeur ook betrokken bij projecten over opvoedondersteuning. Voorbeelden zijn projecten als de Vreedzame School, de Gezonde School, Positief Opgroeien in de wijk en de Monitorgroep co-creatie met de wijkraad Paddepoel. Ook was zij betrokken bij gemeentelijke werkgroepen zoals ‘Kansen voor het Jonge Kind’, de Nieuwe Impuls Vensterscholen en het Onderwijskansenbeleid Gemeente Groningen. Mevrouw Van der Vlugt heeft zich verder ingezet voor de introductie van (intercultureel) cultuuronderwijs voor de school en de wijk. Ze was onder meer betrokken bij een innovatief georganiseerde Allerzielenviering die werd onderscheiden met de Jeugdbeleidsprijs 2009/2010. In 2010 werd die viering op televisie uitgezonden door KRO/NCRV. Mevrouw Van der Vlugt wordt omschreven als een ‘verbinder pur sang’ en neemt nu afscheid ter gelegenheid van haar pensionering.  

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.