ToerMee met de VIPbus door Veenhuizen, Noordenveld en Westerkwartier


 


Een week voordat de VIPbus vertrok kreeg ik een leuk telefoontje van Anita van den Noord. Anita vroeg aan mij of het mij leuk leek om als junior reporter mee te gaan met de VIPbus. Ik had geen idee wat dat inhield, ik had immers nog nooit van de VIPbus gehoord. De VIPbus rijdt door heel Nederland rond en is deel van de Sustainable Development Goals, de SDG’s. De SDG’s zijn 17 (algemene) doelstellingen naar verbetering en vernieuwing. De doelstellingen zijn onder andere: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn en kwaliteits- onderwijs. Dit zijn natuurlijk doelen waar iedereen naar zou willen streven. Uit deze voorbeelden blijkt al dat het niet alleen om één doelstelling gaat, maar meerdere. De Sustainable Development Goals zijn erg gericht op de toekomst, waar sta jij in 10 jaar? Hoe denk jij dat jouw omgeving er over 10 jaar uitziet? Heb jij een droom? En hoe zorg jij ervoor dat deze uitkomt? Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om mee te gaan als Junior Reporter, ik dacht dat ik er namelijk veel van kon leren, en dat was ook zo. Graag wilde ik ervaring op doen om met mensen te praten over bepaalde situaties of ideeën, met een kritische kijk namens de jongeren uit Noordenveld.


 


In mijn ogen zijn de Sustainable Development Goals mooie doelen om naar toe te werken. Ik denk dat iedereen er belang bij heeft dat deze doelen zo veel mogelijk worden bereikt. Vanuit mijn ogen, als een Jonge Socialist namens de PvdA, vind ik global goal ongelijkheid verminderen erg belangrijk. Ondanks dat wij het in Nederland best goed voor elkaar hebben, is er altijd ruimte voor verbetering. Ik zie toch nog altijd, ook onder jongeren, de toenemende ongelijkheid. Gelukkig zie ik het positieve effect van de VIPbus al. Ik denk namelijk, dat door het toeren van de VIPbus, mensen ook dichter bij elkaar komen. We leren nieuwe mensen kennen, we horen nieuwe ideeën aan en we starten nieuwe samenwerkingen.
Eerder benoemde ik al de toenemende ongelijkheid. Helaas zie ik dit als jongere op veel vlakken om mij heen. Als ik kijk naar de kans ongelijkheid van vaak al kinderen uit armere gezinnen, de kans ongelijkheid tussen studenten, de ongelijkheid op de woningmarkt en de ongelijkheid tussen arm en rijk maak ik mij toch zorgen om de toekomst. Gelijkheid is namelijk een basisprincipe van veel Sustainable Development Goals.


 


 


Toen ik op 13 juli als Junior Reporter mee mocht met de VIPbus heb ik naast veel luisteren ook mogen vertellen over mijn eigen droom. Mijn eigen goal voor in de toekomst. Mijn droom: in de Tweede Kamer plaats nemen. Ongeveer 4 jaar terug, tijdens de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 is de interesse in de politiek voor mij gegroeid. Tijdens de geschiedenislessen nam mijn docent de tijd om met de klas kwesties te bespreken, discussiëren en debatteren. Zo weet ik nog heel goed dat we het hadden over het verhogen van de AOW-leeftijd. Hele ‘simpele’ kwesties om te kunnen begrijpen als 15-jarige, die je toch flink aan het denken zet. Zonder dat je jezelf had verdiept in de gevolgen van een bepaald besluit ging je kiezen of je voor het verhogen van de AOW-leeftijd was of niet. Hier kwamen hele leuke, interessante en vooral pure discussies over. De basis van mijn politieke kennis werd gelegd bij deze lessen. Nu, 4 jaar later ben ik politiek actief. Ik wil graag in de Tweede Kamer aan de slag omdat ik de bevolking, maar ook zeker de jongeren wil vertegenwoordigen. Ik wil dat het bevolking wordt betrokken bij de politiek, want dat wordt nog wel eens vergeten. De jongeren moeten een stem hebben, vooral voor hun eigen toekomst. Ik wil niet stil blijven staan en niks doen voor de bevolking. Ik wil blijven vernieuwen, blijven bewegen, streven naar doelen. Daarnaast wil ik helpen om de ongelijkheid te verminderen, want een goede samenhang van de populatie is één van de belangrijkste dingen in een land. Iedereen moet dezelfde kansen kunnen krijgen, jong en oud. Voor de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen 2021 heb ik geholpen met flyeren in Norg. Tijdens het flyeren heb ik mijn politieke netwerk kunnen uitbreiden, en mezelf zichtbaarder kunnen maken in Norg en omgeving. Hierdoor heb ik ook plaats mogen nemen in de bus. Dit is een stap naar mijn droom, de landelijke politiek in, in de Tweede Kamer werken. Ik wil een stem namens de jongeren zijn. De volgende stap naar mijn droom? Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma kunnen spreken over hun ervaringen, de do’s and dont’s. Over een halfjaar hoop ik mijzelf al actief bezig te zien binnen de gemeente, ik hoop hiermee vooral kennis en ervaring mee op te kunnen doen. Steeds een stapje hoger gaan, dat zorgt ervoor dat je niet gedemotiveerd raakt en dat je blijft streven naar je doelen. Van actief op lokaal gebied, naar actief in de gemeente, naar actief in de Tweede Kamer.


 


Heel leuk was dat ik in de bus commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma heb ontmoet. Klijnsma is natuurlijk burgemeester van Den Haag geweest, maar heeft zelf ook in de Tweede Kamer gewerkt. Ik vond het bijzonder om haar te mogen ontmoeten en mijn blik op de toekomst te mogen vertellen, namelijk: jongeren vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Graag zou ik nog wel eens met haar in gesprek willen, om meer te kunnen leren over haar ervaringen in de landelijke politiek. Ik denk dat ik veel van Klijnsma kan leren. Daarnaast ben ik ook enorm benieuwd hoe je volgens haar de SDG’s zou kunnen uitwerken op landelijk of provinciaal niveau. Sinds Drenthe de eerste SDG-provincie is vraag ik mij ook af, is er hulp vanuit jongeren nodig om doelen te kunnen bereiken in de provincie?


 


 


Bij de eerste halte zat Peter Scholten, bedrijfsleider van De Eerste Wijk achter het stuur. We hebben geluisterd naar Peter zijn droom, dat iedereen mee kan doen. Scholten vond vooral dat het systeem in de weg zat, dat voor vernieuwing en voor verbetering het systeem toch wat flexibeler zou moeten zijn. Kijkend naar de Sustainable Development Goals zou je dus kunnen zeggen dat er meer partnership nodig is om doelstellingen te kunnen bereiken. Als politici zou je dan vaker is gesprek kunnen gaan met bedrijfsleiders en indicatief nemers zoals Scholten. Zo kan je een samenwerking opstellen waarbij er een goed overleg kan plaatsvinden, en een idee of initiatief makkelijker doorgevoerd kan worden. Het blijft namelijk belangrijk om als politici, te luisteren naar de burgers, naar nieuwe ideeën en innovaties, zo blijft een land vernieuwen.


 


Na Peter Scholten mocht Tjisse Tjelpstra plaats nemen op de drivers seat. Tjelpstra zijn droom is om in 2030 een klimaat neutrale provincie te zijn. Realistisch gezien vindt Tjelpstra het al een hele goede prestatie als Drenthe haar eigen klimaat doelen zou kunnen halen. Hoe de klimaat doelen bereikt gaan worden? Door enthousiaste mensen die mee helpen en de bestuurders achterna blijven zitten. Daarnaast spreken jongeren zich ook steeds meer uit, Tjelpstra vindt dat we daar wat meer naar moeten luisteren.


 


Bij de gemeente Noordenveld zat Kirsten Ipema op de drivers seat. Ipema hoopt de grenzen te verleggen qua samenwerkingen. Kijk eens buiten de gemeente, zorg ervoor dat iedereen erbij hoort. De Global Goals die hier vooral in voorkomen zijn het verminderen van ongelijkheid en partnerschap om doelstellingen te bereiken. Verleg de grenzen, probeer eens iets nieuws. Het samen laten komen van mensen is belangrijk, de samenhang.


 


De laatste stop zou zijn in gemeente Westerkwartier, waar burgemeester Ard van der Tuuk achter het stuur zou komen te zitten. Helaas was er te weinig tijd voor zijn blik op de toekomst. In het kort hebben we de dromen ingeblikt. De gemeente wil de global goals nog concreter maken binnen de gemeente, een mooi doel. De VIPbus komt nog eens terug in gemeente Westerkwartier om te kijken waar ze dan staan.


 


 


Vanuit de gemaakte wensen zijn ook voornemens ontstaan. In Veenhuizen hebben de ondernemers besloten om met elkaar samen te werken en een winkel te starten. Er werden deals gesloten en afspraken gemaakt. De ondernemers gaan hier de komende tijd mee aan de slag. Ook werd er in Veenhuizen door gedeputeerde Tjisse Tjelpstra voorgenomen om binnen drie maanden de begroting volgens de SDG’s te maken. Na drie maanden willen wij bij hem checken om te kijken tot in hoeverre dat is gelukt. In Noordenveld zijn ook leuke ideeën tevoorschijn gekomen. De burgemeester en wethouders hebben het met elkaar gehad over een evenement om mensen bij elkaar te brengen. De burgemeester en wethouders gaan elkaar aanvullen bij het evenement om zo optimaal te kunnen presteren en een zo mooi mogelijk event neer te zetten.


 


Veenhuizen, Noordenveld en Westerkwartier hebben mooie ingeblikte voornemens. Wat ik mooi vind om te zien is dat bijna iedereens ingeblikte voornemen iets te maken heeft met het bij elkaar brengen van mensen. Als jongere lijkt het mij alleen maar goed om dit zo veel mogelijk voort te blijven zetten. Betrek de burgers bij beslissingen, zorg ervoor dat er interactie tussen burgers (en gemeente/politiek) kan plaats vinden. Daarbij hoop ik ook, tegen de tijd dat ik wat ouder ben, ook het verschil tussen nu en dan kan zien. Als PvdA’er zou ik daarom ook graag meer acties willen zien dat burgers bij elkaar brengt, organiseer activiteiten of evenementen. Als jongere zou ik mezelf ook graag willen inzetten om jongeren bij elkaar te brengen. Een mooie samenhang creëren en de verschillen zo klein mogelijk te maken. Niet alleen evenementen brengen mensen samen, ook goede informatie/voorlichtingen en educatie laat jongeren zien hoe belangrijk een goede sociale cohesie is.
Ik heb na deze dag veel kennis opgedaan, veel nieuwe dingen geleerd en zeker gezien waar vanuit politiek gebied meer aandacht aan besteed mag worden. Ik wil daarom ook programmamaker en initiatiefnemers Dennis Nolte en Anita van den Noord enorm bedanken voor het waarmaken van deze dag. De VIPbus is een prachtig project dat dromen in gang zet.


 


Esmée Visser


 


Foto's© / video Tim van Veen