Peize - Op woensdag 28 juli is het 60 jaar geleden dat Rika Arends en Oebele van der Wijk in het huwelijk traden. Om 11 uur woensdagochtend kwam burgemeester Klaas Smid ze daarom verblijden met een bezoek.

Inmiddels wonen ze al 50 jaar in Peize, waar ze aan de Brinkweg de jaren zeventig een woning bouwden. Rika is de dochter van boer Niek , die jaren in een boerderij aan de Oude Velddijk woonde. Oebele is zoon van voormalig wethouder van Peize Paulus van der Wijk.

Ze hebben de omgeving vooral verkend op de fiets en reden menigmaal de Drentse Fietsvierdaagse. Rika en Oebele hebben zich altijd actief ingezet voor de buurt en het dorp. Rika zat in het bestuur van de Plattelandsvrouwen, het tegenwoordige Vrouwen van nu en beiden zijn ze nog steeds actief in de buurtvereniging.
Na de pensionering van Oebele brachten ze jarenlang maaltijden rond bij dorpsgenoten via Tafeltje dekje. Rika was vorig jaar nog iedere ochtend te vinden in het zwembad van Peize, terwijl Oebele graag biljart met wat mannen uit het dorp.

Met kinderen, klein- en achterkleinkinderen vieren ze hun diamanten huwelijk in bijzijn van de burgemeester.

Foto Coby van ZantenĀ©