Wateroverlast in Westerkwartier onder controle


 


De wateroverlast die in het Westerkwartier ontstond na hevige lokale regenval in het afgelopen
weekend is onder controle. Het water in de boezem is weer op peil. In een aantal polders is de
waterstand nog verhoogd. De poldergemalen voeren ook dit water af naar de boezem. Het
waterschap heeft daarnaast stuwen op veel plekken maximaal verlaagd, extra maaikorven ingezet
om watergangen (weer) goed open te maken en waar dat nodig was duikers verder open gemaakt.
Het waterschap beschouwt situaties die niet binnen een paar uur binnen de reguliere bedrijfsvoering
zijn opgelost als een calamiteit waar gecoördineerd actie op nodig is. Daarom schaalde
Noorderzijlvest afgelopen weekend op. Nu het water in de boezem weer op peil is, schaalt het
waterschap vandaag de calamiteit af. Het waterschap handelt nu samen met de gemeente
Westerkwartier de nog openstaande meldingen af.


 


Afvoeren van water: hoeveelheid valt normaal in één maand
In de nacht van zaterdag op zondag viel ruim 70 millimeter in het gebied, heel lokaal zelfs 100
millimeter. Dat is vergelijkbaar met wat normaal in één maand valt. Zoveel extra water kan niet in
het gebied blijven en moeten we afvoeren.
Daarom is de afgelopen dagen overtollig water uit Groningen en Friesland via de boezem bij het
Lauwersmeer afgevoerd richting de Waddenzee. Dat is een uitzonderlijke situatie voor de
zomermaanden.


 


Afvoeren van water is de laatste stap in het omgaan met teveel water. Het waterschap probeert
altijd eerst water vast te houden als dat kan en geen grote risico’s met zich meebrengt op teveel
wateroverlast. Bij uitzonderlijke omstandigheden als die van afgelopen weekend is meteen duidelijk
dat een te grote hoeveelheid neerslag in een korte tijd het gebied versneld uit moet.


 


Moeilijk voorspelbaar
Dergelijke lokale clusterbuien – waarvan niet goed te voorspellen is waar exact welke hoeveelheid
water gaat vallen – veroorzaken steeds vaker een zekere mate van wateroverlast. Dat is nu in het
Westerkwartier in korte tijd twee keer gebeurd. De laatste keer was eind juni. Toen viel er wel
minder water. Op zulke zeer lokale hoosbuien kan het waterschap vooraf niet goed inspelen door
eerder water af te voeren: water dat eenmaal is afgevoerd is niet zo snel weer terug in het gebied als
de bui uiteindelijk tóch niet valt. Juist in de zomer is het immers belangrijk om genoeg water vast te
houden voor als het weer langere tijd droog is. Het waterschap wil graag nader met de gemeente
Westerkwartier in gesprek over waar terugkerende knelpunten zitten en hoe we die kunnen
oplossen.


 


Het waterschap blijft waakzaam. De instabiele weersomstandigheden van dit moment kunnen
opnieuw lokale clusterbuien veroorzaken. Als dat nodig is, schaalt Noorderzijlvest opnieuw op