ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen
- De Ring 17 te Leutingewolde, het plaatsen van een tijdelijke woning (chalet);
- Vennootsweg 16 te Een, het oprichten van een kapschuur en renovatie van een ligboxenstal;
- Hooghaar 5 te Peize, het vergroten van de woning;
- Okster 43 te Roden, het plaatsen van een dakkapel;
- J.P. Santeeweg 87 te Nietap, het verbreden van de oprit;
- Westerstraat 5 te Langelo, het vervangen van dakpannen.
Bouwen / Werken
- Haarveld kavel 50 en 51 te Roden, het realiseren van nieuwbouw kantoorpand met bedrijfshal.
Kappen
- Stenhorstdijk 1 te Peize, het kappen van een boom.


 


VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Bouwen (buiten behandeling gesteld)
- Oosterduinen B32 te Norg, het oprichten van een recreatiewoning, 15 juli 2021.
Bouwen / Afwijking
- Meerweg 2 te Nietap, het vergroten van de woning, 16 juli 2021;
- Zuidenveld 26 te Roden, het vernieuwen van de uitbouw, 16 juli 2021;
- Langewijk 15 te Nieuw-Roden, het plaatsen van een tweede mantelzorgunit, 19 juli 2021.
Werken
- Roden, sectie K, nummers 6150 en 5642, het vervangen van twee fietsbruggen, 16 juli 2021.
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld.


 


Melding lozen buiten inrichtingen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend de volgende melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen te hebben ontvangen:
- Polakker 5 te Norg. De melding heeft betrekking op het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem bij een woning.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
Overige verleende vergunningen/ontheffingen
De Burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
- Paardenspringevenementen Eventing Ronostrand op 9 oktober en de en Oefencross op 10 oktober 2021 bij het Ronostrand in Een, 19 juli 2021;
- Het organiseren van een re-enactment op 3, 4 en 5 september 2021 op de Zwartendijksterschans in Een-West, 19 juli 2021.
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Ten aanzien van de overige vergunningen** kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester.


 


Evenementenkalender
Voor de evenementen die in onze gemeente plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van de Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via een link op de gemeentelijke website of via de agenda van Kop van Drenthe.nl.


 


GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Gemeentehuis
In de bouwvakvakantie van  26 juli tot en met 13 augustus is de balie van het gemeentehuis tot
12.00 uur geopend.
Sportcentrum de Hullen
Het zwembad is van zaterdag 10 juli tot en met zondag 8 augustus gesloten. Van 9 tot en met 22
augustus is het zwembad weer geopend voor recreatief zwemmen. Alle groeps- en zwemlessen starten op maandag 23 augustus 2021. Voor meer informatie kijk op www.sportcentrumdehullen.nl