Wateroverlast in Westerkwartier


 


Op dit moment hebben we op diverse plekken, o.a. Tolbert, Marum en Boerakker in de gemeente te maken met wateroverlast. Dat komt omdat er zo veel regen is gevallen dat het niet verwerkt kan worden. Het Waterschap is druk bezig om ervoor te zorgen dat het water weg kan.


 


Ondertussen kunt u zelf maatregelen nemen als dat nodig is. U kunt bijvoorbeeld spullen in de kelder hoog en droog wegzetten. Of stoppen eruit halen of omzetten als het water in de buurt komt van elektriciteit. 


 


We verwachten dat de situatie de komende uren beter zal worden door natuurlijk verloop en de acties van het Waterschap. In geval van nood kunt u altijd het alarmnummer bellen.


 


Als de situatie niet verbetert in de loop van de dag, dan kunt u contact opnemen met de calamiteitendienst van de gemeente Westerkwartier via telefoonnummer 14 0594.


 


Foto's© ditisRODEN.nl / Jelte Haumersen