-
Hoe gaat het nu met Maurits en Jessica van boerenbedrijf Eytemaheert
18.Jul.2021
Vandaag weer een nieuw verhaal voor onze rubriek 'Hoe gaat het nu met?' Vandaag het verhaal van Maurits en Jessica van boerenbedrijf Eytemaheert in Roderwolde.

Hoe gaat het nu met jullie?
"Het gaat goed, op dit moment zijn we druk met de installatie van een melkrobot."

Kunnen jullie jezelf voorstellen aan de lezers?
"Wij zijn Maurits en Jessica Tepper, zes jaar geleden begonnen wij ons boerenbedrijf Eytemaheert. We begonnen in Sandebuur, maar de agrarische activiteiten vinden nu sinds enkele jaren plaats in Leutingewolde. Wij houden raszuivere, volledig grasgevoerde Groninger Blaarkop koeien, met een gesloten bedrijfssysteem qua nutriënten. Dat betekent dat wij geen voer en geen (kunst)mest van buiten ons bedrijf aanhalen. Kringlooplandbouw dus, en dan in een vrij strikte vorm. Wij werken, o.a. samen met de Wageningen Universiteit, actief aan het onderzoeken van én faciliteren van, een duurzame vorm van veehouderij, voor nu en in de toekomst. Sinds 2020 melken wij onze koeien, en van de melk laten we kaas maken onder eigen merk, Groninger Blaarkop kaas."

Hoe verliep de coronatijd tot nu toe voor jullie?
"Het begin was moeilijk, om verschillende redenen. Jessica had haar handen vol aan het thuisonderwijs van onze dochters, Maurits moest alle zeilen bijzetten in het bedrijf. Vooral omdat wij toen pas net begonnen waren met het melken en we juist in maart 2020 onze kaas lanceerden. De feestelijke lancering viel in het water, en het aan de man brengen van een nieuw product was een flinke uitdaging in die onzekere tijd. Toen kozen we bewust om even een pas op de plaats te maken. Gelukkig trok alles in de zomer weer aan en konden we toen actief aan de slag gaan met het vinden van verkooppunten. E.e.a. heeft zeker impact gehad op de ontwikkeling van ons bedrijf. Maar wij zijn niet zomaar uit het veld geslagen, en zien de toekomst zonnig tegemoet: met hard werken, doorzetten en creativiteit kom je een heel eind."

Ik las op de site iets over kringloop landbouw? Kun je daar wat meer over vertellen?
"Wij voeren onze koeien alleen gras van eigen bedrijf en wij halen geen mest/kunstmest aan. Wel werken wij met compost, bokashi (gefermenteerd maaisel) en stalstrooisel, afkomstig van de natuurgebieden in ons beheer en behorend bij onze bedrijfskringloop. Zo maken we van natuur, nieuwe natuur. Het feit dat wij geen krachtvoer geven is voor een melkveebedrijf uniek, vrijwel alle boeren voeren krachtvoer bij. Wij zijn van mening dat dat zeker niet altijd nodig is, maar dat boeren daar dan wel veel voor moeten aanpassen, bijvoorbeeld qua ras en qua verwachtingen aan aantal liters melk in de tank. In onze bedrijfsvoering richten wij ons niet enkel op het aantal liters opbrengst, maar ook aan wat er ‘aan de voorkant’ voor nodig is om dat te kunnen produceren, aan kosten maar daarbij zeker ook aan aanvoer van krachtvoer en kunstmest, met de nodige impact. Omdat de omschakeling naar een ander bedrijfssysteem absoluut niet zomaar te verwezenlijken is, o.a. vanwege beleid en regelgeving, zetten wij ons actief in voor het onderzoek op dit thema en voor het delen van onze ervaringen met beleidsmakers, in de hoop dat de landbouwtransitie realiseerbaar wordt."

Duurzaam vlees en blaarkop kaas, kun je daar ook meer over vertellen? Ook hoe te bestellen?
"Het vlees verkopen wij tijdens maandelijkse afhaaldagen, waarbij de bestelling via onze website kan worden geplaatst (eytemaheert.nl). Ook het kaas is via die site te bestellen, te combineren met een vleespakket bestelling. Daarnaast hebben wij een aparte kaas webwinkel, voor verzending door heel Nederland, Blaarkopkaas.nl. Maar onze Groninger Blaarkop kaas is ook te koop bij meerdere verkooppunten, zoals Keet Koetje in Peize. Kijk zeker even op onze website, bij de verkooppunten, voor alle verkooppunten."

Aan wie mogen we deze vraag doorstellen?
"Aan Jaap Popping van Tuinmaak.nl"

Coby van Zanten©️

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.