-
Corona herstelzorg bij Fysiotherapie Beuzenberg: fysiotherapie met vergoeding uit het basispakket
15.Jul.2021

Corona herstelzorg bij Fysiotherapie Beuzenberg: fysiotherapie met vergoeding uit het basispakket

 

Binnen Fysiotherapie Beuzenberg is er een speciaal behandelprogramma voor patiënten die moeten
herstellen na een periode van COVID-19. Revalidatie is nodig omdat zowel de aandoening zelf als het
ziekbed (thuis of in het ziekenhuis) grote impact heeft. Wat de situatie ook geweest is; elke patiënt
volgt, samen met een vaste fysiotherapeut, een revalidatieprogramma op maat.

 

Fysiotherapie in de herstelfase
Patiënten met (ernstige) klachten na het coronavirus ondervinden met name
ademhalingsproblemen, verminderd fysiek functioneren en cognitieve stoornissen, zowel in de acute
fase als in de herstelfase. Daarom is het belangrijk om conditie en kracht weer op te bouwen.
Fysiotherapie in de herstelfase is gericht op het verbeteren van het fysiek functioneren en het
begeleiden van patiënten op het gebied van dagelijks functioneren en de terugkeer naar werk.
Intake en onderzoek
We beginnen met een intakegesprek. We brengen door middel van een aantal testen je conditie in
beeld. Op grond van alle bevindingen en uitkomsten, wordt er een trainingsprogramma opgesteld.
Indien noodzakelijk kunnen we patiënten in eerste instantie aan huis bezoeken. Zodra de situatie het
toelaat, zal in overleg met de patiënt de revalidatie in de praktijk worden voortgezet.

 

Behandeling
Het accent van de revalidatie ligt op algehele conditietraining en lokale spierkrachttraining en waar
nodig op training van de ademspieren. Onder begeleiding van je vaste fysiotherapeut train je twee
tot drie keer per week. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten
hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een
behandelprogramma van enkele maanden nodig. Indien noodzakelijk - en uiteraard in overleg met
jou - betrekken we andere disciplines bij je revalidatie.

 

Revalidatie na een opname op de Intensive Care
Coronapatiënten die op de Intensive Care opgenomen zijn geweest, hebben diverse problemen. Deze
worden samengevat onder de term Post Intensive Care Syndroom (PICS): respiratoire, fysieke,
psychosociale en cognitieve problemen. Herstel van een IC-opname na corona betekent vaak een
lange weg met veel aandacht voor bewegen, conditie, spierkracht en ademhaling moeten allemaal
weer opgebouwd worden. Door te oefenen en te trainen worden voorwaarden gecreëerd om
activiteiten weer op te pakken.
Het coronavirus is zeker voor ouderen en chronisch zieken een gevaar. Nu er zoveel mensen besmet
raken is het belangrijk dat wij als fysiotherapeuten klaar staan om deze groep mensen weer een
goede conditie te geven.

 

Vergoeding uit het basispakket
Om mensen die corona hebben gehad snel te kunnen helpen bij hun herstel, heeft de overheid de
tijdelijke regeling Paramedische herstelzorg na COVID-19 ingesteld. Fysiotherapie na COVID-19 wordt
nu onder voorwaarden vergoed uit het basispakket (met daarbij de wettelijke bepaling dat het eigen
risico wordt aangesproken). Een aanvullende zorgverzekering heb je niet nodig en wordt dus ook niet
aangesproken. Je huisarts of medisch specialist stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van
COVID-19 en of je deze zorg moet krijgen. Je hoeft dus niet aan te tonen dat je destijds positief getest
bent en ook hoef je niet in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest. In een periode van zes
maanden worden maximaal 50 behandelingen vergoed.

 

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
- Telefoon: 050-5536659
- Mail: info@fysiotherapiebeuzenberg.nl 
- Whatsapp: 0615544791
- Website: www.fysiotherapiebeuzenberg.nl 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.