Het college van Noordenveld kan aan de slag met een zogeheten 'perspectiefschets'. Hierin zijn kaders opgesteld door de raad, waarmee rekening moet worden gehouden richting het opstellen van de meerjarenbegroting. De raad gaf in ieder geval eensgezind aan geen verschraling van minimaregelingen en het Sociaal Domein te willen zien.

Voor de perspectiefschets konden alle zeven partijen hun voorkeuren aangeven. Daaruit blijkt dat men eensgezind is over het minimabeleid, gericht op gezinnen in Noordenveld die zich financieel moeilijk kunnen redden. Hieraan mag niet getornd worden, zo drukte de raad het college vanavond op het hart.


 


Mountainbikeroutes geen prioriteit


De meeste partijen willen ook geen bezuinigingen op woningbouw, terwijl Lijst Groen Noordenveld juist vraagt om grote projecten - neem een Roden-Zuid - nog eens goed tegen het licht te houden. Dorpsplannen zoals die nu ontwikkeld worden in Peize, Norg en Nieuw-Roden mogen eveneens geen vertraging oplopen, zo vindt het gros van de raad.


Wel ziet de raad in dat sommige projecten wellicht op de lange baan moeten worden geschoven. "Niet alles zal in 2021 kunnen", stelde CDA-raadslid Gerard Willenborg, die net als een aantal andere partijen aangaf dat onder meer de aanleg van mountainbikeroutes niet de prioriteit moet hebben.


 


Gemeentehuis


Een zorgpunt bij veel partijen is het grote verloop van personeel op het gemeentehuis. Rikus Koopman pleitte er namens Gemeentebelangen voor om in te blijven zetten op opleidingsgelden voor het personeel. "Zo blijft de gemeente Noordenveld een interessante werkgever."


Ondertussen vinden partijen als Gemeentebelangen en Lijst Groen Noordenveld dat een eventuele verhuizing of verbouwing van het gemeentehuis in Roden nog eens kritisch moet worden bekeken.


 


De Brinkhof en De Hullen


Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld wierp zijn blik op de aanpak van Norg-West. Daar moet nodig wat aan de riolering worden gedaan. "Maar misschien kunnen we de verdere aanpak van de wijk met een jaar opschuiven", stelde hij voor.


Ook de exploitatie van De Brinkhof in Norg en De Hullen in Roden verdient volgens de raad een kritische blik. "In het kader van kostenbesparing zou je kunnen kijken of zij meer zelfstandig kunnen worden", zei ChristenUnie-raadslid Menne Kamminga.


 


Drastische keuzes


Robert Meijer van de VVD gaf aan dat het college drastische keuzes dient te maken. "We moeten met de kaasschaaf over verschillende plannen heen, maar zoals het nu voorligt lijkt het alsof we er met de rasp overheen gaan." Als voorbeeld noemde hij Sporthuis Peize. "Daar zijn nog geen kosten gemaakt, misschien kunnen we daar nog eens kritisch naar kijken. Ondanks dat ik heus zie dat daar wat moet gebeuren, vraag ik me af of dat op zo'n grootschalige manier moet."


Ondertussen gaf Meijer aan de verwachte stijging van de OZB met 2 procent niet te willen overschrijden. "Houd het hier dan ook echt bij", gaf hij mee aan het college.


 


Najaar


Wethouder Financiën Alex Wekema gaf aan de verschillende moties en ideeën die zijn ingebracht nog eens serieus tegen het licht te gaan houden. In het najaar komt het college terug naar de raad met een eerste begroting. Geschreven door RTV Drenthe