Raad van Westerkwartier ontvangt boek ‘de Vooruitkijkspiegel’


 


In vijf bijeenkomsten is de raad uitgedaagd om na te denken over uiteenlopende
onderwerpen: van circulaire economie tot armoedebestrijding. Van deze bijeenkomsten is
een boek geschreven dat aan de leden van de raad zal worden aangeboden.
‘Een schuring der gedachten’ zo omschrijven de verschillende initiatiefnemers en betrokken
raadsleden de Vooruitkijkspiegel. Onder hen GroenLinks-fractievoorzitter Klaas-Wybo van
der Hoek, Rogier van ’t Land van D66 en de huidige en voormalige fractievoorzitter van de
PvdA respectievelijk Sandra de Wit en Rianne Vos.


 


Er zijn verschillende termen gebruikt om de Vooruitkijkspiegel te omschrijven: collegetour
of minisymposium. Het belangrijkste is dat het thema’s zijn die alle inwoners raken en dat
het niet gaat over onderwerpen die alleen vandaag of morgen van belang zijn, maar juist
ook op lange termijn impact hebben op de inwoners van de gemeente Westerkwartier.
‘Ik hoop dat de bijeenkomsten hebben bijgedragen aan verder ideeënvorming voor de
raadsleden en dat deze ideeën ook een plek krijgen in de verkiezingsprogramma’s, daarom
ben ik ook blij dat dit boek er nu is. Daarnaast hoop ik dat ook de nieuw gemeenteraad
vanaf maart 2022 dit initiatief verder omarmt en er een blijvende invulling aan wil geven’
aldus de voorzitter van de raad, burgemeester Ard van der Tuuk.


 


Fysiek
De aanbieding van het boekje zal plaatsvinden op woensdag 7 juli vanaf 14.00 uur tijdens de
laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Deze vergadering zal voor het eerst in lange
tijd weer fysiek plaatsvinden in de raadszaal in Zuidhorn en niet digitaal. Voor pers en
inwoners is deze vergadering op de gebruikelijke manier via de livestream te volgen.