-
Afhandeling klachten van de Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl.
10.Jun.2021

Afhandeling klachten van de Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl.

 

De Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl heeft op 10 februari 2021 enkele klachten ingediend bij het het College van burgemeester en wethouders van Noordenveld. Deze klachten betroffen de openheid en eerlijke informatie over het project Zuidpoort Terheijl.

 

Het college heeft op een informele, voor ons niet voldoende manier, deze klachten afgehandeld. De belangenvereniging heeft deze zaak daarom aanhangig gemaakt bij de Nationale Ombudsman, die het college op 3 juni verzocht heeft de klachten alsnog, via de formele klachtprocedure, te behandelen. Als de klachten niet binnen de wettelijk vastgestelde termijnen behandeld worden, of als wij het niet eens zijn met de conclusie van het college, kunnen wij de zaak opnieuw voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

 

Het bestuur van de belangenvereniging

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.