-
Tempo van bouwen in Nieuw-Roden komt maar niet op gang
9.Jun.2021

Centrum locatie is een proces met veel haken en ogen en veel vertragingen .

Het definitieve plan bestaat uit 8 twee onder een kap woningen en 12 levensloopbestendige woningen plus 2 vrijstaande woningen .

Bijna alle woningen zijn verkocht met nog 2 tot 4 opties tot koop.

Makelaar Nijdam en projectontwikkelaar Dobben hadden gehoopt dat er voor de zomer gestart kon worden. Volgens de gemeente lukt dat pas als de onderzoeken van geluidshinder - bodemonderzoek - verkeer en parkeren - archeologisch onderzoek- ecologisch onderzoek - aerius berekening en milieu effect rapportage zijn afgerond. Daarna moet de gemeenteraad zijn goedkeuring geven aan het project.

Dorpsbelangen verzoekt de gemeenteraad om alle medewerking te verlenen voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning, zodat er nog deze herfst gestart kan worden.

 

Project Zuiderpoort-Terheyl

Project Zuiderpoort-Terheyl ondervindt de nodige vertraging, mede door het digitale werken tussen gemeente en belanghebbenden en de bezwaren van omliggende bewoners. Het eindconcept moet nu worden beoordeeld om dan de ontwerp-bestemmingsplanprocedure op te kunnen starten.

Wanneer de procedure start kan de gemeente nog niet aangeven.

 

Foto's© ditisRODEN.nl

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.