De huizenmarkt is oververhit geraakt mede door de coronatijd. Hoe is dat voor een makelaar? Je leest het verhaal van Jan Hut hier.


Hoe gaat het met je?
"Prima, tot nu toe vrij gebleven van Corona. Ook binnen de familie en op het werk geen besmettingen gelukkig."


Kun je jezelf voorstellen aan de lezers?
"Mijn naam is Jan Hut en ik ben in 1966 geboren in Nieuw-Roden. Getrouwd met Anja Timmer en we hebben 2 zoons, Wilco en Sander en we zijn woonachtig in Peize. Sinds 2000 werkzaam als makelaar en vanaf 2009 eigenaar van een makelaarskantoor. Eerst in Norg, maar sinds 2013 vanuit Roden als Mijn Makelaar Noordenveld en Westerkwartier. Gemeente Noordenveld is mijn werkgebied en Geertje Bergsma doet de Gemeente Westerkwartier. Daarnaast werkt Maaike Nienhuis - Witlox bij ons en ook zij is, net als wij beide, NVM makelaar. We doen dan ook zelf alle voorkomende werkzaamheden en kunnen zo korte lijnen onderhouden met onze opdrachtgevers. En mocht het op piekmomenten erg druk zijn dan is Anja onze achtervang."

Hoe was de coronatijd voor jou tot nu toe?
"Bijzondere tijd. Vorig jaar 3 weken kantoor gesloten geweest. Aftasten of en hoe we verder konden. Gelukkig hebben we een goede organisatie als NVM achter ons staan en zij hebben een goede werkwijze kunnen afspreken met de overheid. Daardoor konden we doorgaan met ons werk, maar wel aangepast. Bezichtigingen voor een woning bundelen, dus niet meer verdeeld over de gehele week, maar verdeeld in dagdelen. Voordeel was dat iedereen ook kon komen want de meesten werkten thuis. Maximaal 2 bezoekers bij een bezichtiging en na afloop de woning luchten. Uiteraard ook alle andere voorschriften van het RIVM zoals afstand houden, mondkapjes etc. Jammer vinden we wel dat verkopers en wij niet mee mogen naar de aktepassering bij de notaris. De handtekening bij de notaris is toch wel een belangrijk moment en afsluiting van een periode van woonplezier in je oude woning."


De huizenmarkt is oververhit door de corona, hoe ervaar jij dit?
"Niet leuk en ook niet gezond. Ja, de woningen worden snel verkocht en dus snelle doorloop. Op het moment dat we begin van de middag een woning aanmelden dan hebben we aan het eind van de middag al ca. 25 afspraken staan. De volgende ochtend volgen er zeker nog 25 aanmeldingen in de e-mailbox. En uitschieters tot boven de honderd is geen uitzondering. Biedingen en koopsommen van 10 tot 20% boven de vraagprijs zijn al geen uitzondering meer. De lage rentestand en teruglopend aanbod is hier debet aan. In de Gemeente Noordenveld is het aanbod de eerste 5 maanden van dit jaar met 25% afgenomen t.o.v. de eerste 5 maanden in 2020. Terwijl de vraag aanwezig blijft. En niet alleen van kopers uit de stad Groningen. Het aantal kopers binnen de gemeentegrenzen ligt nog altijd hoger dan de kopers die uit Groningen komen. Eén van de mogelijkheden die we hebben is bouwen. En dan denk ik met name aan een combinatie van herontwikkeling van oude(re) locaties, waaronder bedrijfslocaties en aan nieuwbouwlocaties. Woonstichting Woonborg investeert in herontwikkeling van hun bezit in o.a. Roden en Nieuw-Roden. In Roden zijn ook enkele projecten met levensloopbestendige woningen gerealiseerd in de koop- en huursector. En je ziet dat er daardoor beweging komt/blijft op de woningmarkt. Creatief zijn en als partijen verder durven kijken dan je eigen horizon. Bij ons staat de deur open mocht iemand met ons van gedachten willen wisselen of ideeën en/of aanbevelingen willen bespreken."

Kun je een voorspelling doen hoe dit het komende jaar zal ontwikkelen?
"De verwachting voor komend jaar zal niet veel verschillen van de huidige situatie. De mogelijkheden die er eventueel zijn om bij te sturen zijn meer van de lange termijn. Belangrijk is ook welk nieuw kabinet we gaan krijgen en of er geen rare dingen in de wereld gaan gebeuren. Volgend jaar ook gemeenteraadsverkiezingen en ik hoop dat de lokale partijen ruimte en beleid willen maken om te kunnen bouwen en herontwikkelen. De Gemeente zal hierin de regie moeten voeren volgens mij."

Aan wie mogen we de vraag doorstellen?
"De kunst- en cultuursector heeft ook een zwaar jaar achter de rug en ik ben benieuwd hoe Fokko Rijkens uit Roderwolde dit heeft ervaren."

Coby van Zanten©️