De Zakenkring van Roden heeft vanochtend met grote verbazing kennis genomen van de reactie van wethouder Kosters. In zijn reactie aan onder andere de media verkondigt hij dat de Zakenkring refereert naar een eerder verkeersonderzoek. Dat is niet het geval.

De Zakenkring reageert op het voorgestelde collegebesluit, welke op 17 mei wordt behandeld door de Gemeenteraad:

“VOORGESTELD BESLUIT

….Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met: Verkeer: In het Mobycon rapport: ‘Variantenanalyse doorgaand verkeer Roden’ genoemde variant 4b te zien als de meest optimale variant voor het doorgaand verkeer en deze variant verder uit te werken en te onderzoeken. In het gebied daartoe de mogelijkheid open te houden voor het bij die variant behorende tracé van de Norgerweg naar de Maatlanden.“ (Bron: Collegevoorstel 17 mei 2021, Zaaknummer 630731)

Gezien het feit dat de Zakenkring niet is meegenomen in het voortraject en zij faliekant tegen afsluiting van de Brink is (variant 4B), gaat zij ervan uit dat de Zakenkring nu wel wordt uitgenodigd aan de tekentafel. Opdat de bereikbaarheid van Roden als regionaal koopcentrum optimaal en gastvrij blijft.