De Zakenkring van Roden is enorm geschrokken door de openbaring van het onderzoek naar de verkeersstromen Roden Zuid. Uit de varianten analyse (van oktober 2020!) blijkt dat het college van Burgemeester en Wethouders van Noordenveld een variant met afsluiting van de Brink door middel van een bussluis ten zuiden van De Brink als meest optimale variant ziet.

Dit raadsvoorstel en het onderzoeksrapport van Mobycon welke op 17 mei in de gemeenteraad ter instemming besproken zal worden is tot ontsteltenis van de Zakenkring niet eerder gedeeld waardoor zij nu met de rug tegen de muur staan. Het is extra wrang dat ondanks het maandelijkse overleg tussen wethouder Kosters en het bestuur van de Zakenkring er niet eerder openheid van zaken is gegeven. Dit ondanks meerdere verzoeken vanaf de Zakenkring om juist over dit type strategische stukken met elkaar in gesprek te komen.

Uit het onderzoek blijkt dat 65 (5450 per dag) van de verkeersbewegingen centrum gerelateerd zijn. In het onderzoek worden deze Centrum verkeersstromen later weggeschreven onder de noemer “overige”. Hierdoor zal dit verkeer zijn weg moeten zoeken door de wijken rondom het centrum, dan wel het Brinkgebied (zie afbeelding 2). Dit zijn momenteel gemiddeld dus ruim 5000 verkeersbewegingen per dag. Naast het feit dat dit de doodsteek zal betekenen voor de toch al zwaar getroffen horecaondernemers aan de Brink (die hierover ook niet geïnformeerd waren..) zal dit ook voor veel minder toestroom naar het centrum winkelgebied zorgen. Dit staat haaks op de ambitie om Roden als regionaal koopcentrum te plaatsen. Deze ambitie wordt hiermee direct de nek omgedraaid, aldus een bezorgd Zakenkring Bestuur.

Momenteel hebben heel veel ondernemers van Roden het al enorm zwaar met de gevolgen van de corona crisis en met dit erboven op zou het voor veel ondernemers het al dan niet persoonlijke faillissement wel erg dicht bij komen.

Het Bestuur van de Zakenkring Roden staat dan ook op zijn achterste benen en zal alles in het werk stellen om deze ontwikkeling tegen te gaan om de belangen van de ondernemers te behartigen.

Desnoods tot aan de Hoge Raad.
Reacties?
info@zakenkringroden.nl

Bron zakenkring Roden