-
Grote bezwaren tegen voorkeursrecht De Oksel Roden
30.Apr.2021

Het college heeft een voorkeursrecht (eerste recht van koop) volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd op gronden in de Oksel Roden: percelen grond die liggen tussen de Maatlanden en De Zulthe te Roden. Deze gronden zijn eigendom van de Maatschap Brink Veerman uit Nietap. Een van de deelnemers van deze maatschap was tot in 2018 raadslid voor Gemeentebelangen Noordenveld en voorzitter van de raadscommissie. Het college wil deze grond voorbehouden voor plannen voor een nieuw woongebied met bijbehorende infrastructuur, voordat projectontwikkelaars de grond kopen. Lijst Groen Noordenveld heeft grote bezwaren tegen dit voorstel.

 

Het is in strijd met de samen met de inwoners in 2016/2017 opgestelde omgevingsvisie Noordenveld 2030, om hier te bouwen. Bij de vaststelling daarvan is deze locatie uitdrukkelijk uit het ambtelijk concept geschrapt. Er hoort dus eerst een nieuwe raadpleging van de inwoners van de gemeente plaats te vinden voordat deze locatie toch voor woningbouw gereserveerd zou kunnen worden. Het college wil dat echter niet doen. De gemeente kan het verder financieel niet aan om deze grond te kopen. Er zijn te weinig reserves zoals al sinds juni 2020 bekend is. Bovendien is dit gebied een mooie open ruimte bij de entree van Roden, tegen de natuurgebieden Maatlanden en natuurschoon Nietap aan. Het is zonde om hier te bouwen. In de kern van Roden zijn nog genoeg andere plekken mogelijk. Laat de gemeente die projecten eerst uitvoeren.

 

Het behouden van agrarische grond is belangrijk om de landbouw meer ruimte te geven om rekening te kunnen houden met eisen voor duurzaamheid. En een niet onbelangrijk punt is het feit dat, wanneer de huidige eigenaren (waarvan één met een prominente politieke achtergrond) grond ter verkoop aan het college aanbieden, een externe toets van integer gedrag noodzakelijk is. Er mag geen bevoordeling plaatsvinden en iedere schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden.

 

Lijst Groen Noordenveld zal daarom op 3 mei 2021 tegen dit voorstel stemmen.

 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.