-
Vragen LGN: Klachten belangenvereniging Zuidpoort Terheijl & Openluchtbad Veenhuizen
28.Apr.2021

In de raadsvergadering van vanavond gaat LGN de volgende vragen stellen.

 

Klachten belangenvereniging Zuidpoort Terheijl

Bij de ingekomen stukken zit een afschrift van 7 april jl. van een brief aan de Nationale Ombudsman over de afhandeling van klachten rond de planvorming voor Zuidpoort Terheijl door het college. Is het college inmiddels benaderd door de Nationale Ombudsman? Zo ja, hoe ziet de verdere behandeling eruit en houdt het college de raad op de hoogte van de procedure?

 

Openluchtbad Veenhuizen

Uit een e-mail van het openluchtbad Veenhuizen van 13 april jl. blijkt dat het college anders dan vastgelegd in het Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP) het geld voor de renovatie van openluchtbad Veenhuizen pas in 2022 beschikbaar wil stellen. Dat is een grote teleurstelling voor alle vrijwilligers. Heeft het college problemen met de uitvoering van het ISAP? Zo nee waarom krijgt het openluchtbad geen bijdrage in 2021? Zo ja waarom is niet eerst de jaarlijkse evaluatie van het ISAP waartoe de raad op 26 februari 2020 besloten heeft, aan de orde gesteld?

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.