-
Gemeentebelangen Noordenveld: “Renovatie zwembad Veenhuizen moet doorgaan”.
28.Apr.2021

Gemeentebelangen Noordenveld: “Renovatie zwembad Veenhuizen moet doorgaan”.  
 

Als het aan Gemeentebelangen Noordenveld ligt gaan de geplande aanpassingen aan het zwembad in
Veenhuizen nog dit jaar door. In het Integraal Sport Accommodatie Plan (ISAP) was voor 2021 geld
gereserveerd voor deze aanpassingen, maar dit is voorlopig uitgesteld tot na het seizoen 2022. Om aan de huidige eisen te kunnen voldoen is dit niet verantwoord. Gemeentebelangen zal dan ook in de
eerstvolgende Raadsvergadering (3 mei) aan de Raad voorstellen, om de benodigde kosten beschikbaar te stellen.

 

“De vele vrijwilligers, die het zwembad een warm hart toedragen, hebben de laatste jaren al veel
renovaties uitgevoerd. Zo is er een prachtig paviljoen gerealiseerd, zijn er 120 zonnepanelen geplaatst
en zijn er 3 warmtepompen aangesloten. Daarnaast is er in 2019 al een renovatieplan aan de gehele raad
gepresenteerd”, aldus Rikus Koopman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld.
Armein Sikkenga raadslid namens Gemeentebelangen: “Opschorten van de werkzaamheden zou
betekenen dat pas, op z’n vroegst, in najaar 2022 begonnen kan worden. Dit is naar het oordeel van
Gemeentebelangen geen reële optie. De veiligheid komt in het gedrang en dit doet geen recht aan de vele inspanningen die reeds zijn geleverd. Het zwembad heeft een belangrijke rol in de leefbaarheid en de
sociale cohesie in het dorp Veenhuizen. Wij vinden dan ook dat de renovatie dit najaar van start dient te
gaan, zodat voor de opening van het seizoen 2022 het bad is gerenoveerd.”

 

Koopman vult aan dat er vanuit de oude gemeente Norg zijn nog gelden beschikbaar vanuit de reserve
sociale huisvesting Norg, ook wel het “potje van Norg” genoemd. Deze reservering, bestemd voor
algemene voorzieningen in de oude gemeente Norg, kan aangewend worden om de noodzakelijke
investeringen in het bad toch dit jaar mogelijk te maken.

 

Rien Pheifer en Hetty Koning geven namens het bestuur van het zwembad aan, dat de plannen voor deze
renovatie al dateren uit 2018. ”Intussen zijn de ontvangen offertes door het uitstel al naar boven
bijgesteld. De toegezegde subsidie vanuit het Rijk dient voor 22 februari 2022 besteed te zijn. De tijd begint dus te dringen. Het betreft allereerst het renoveren van de vloeren in de kleedkamers, nieuwe coating van het bad en de vervanging van de isolatiedekens. De vervanging van de terrassen rond de bassins is ook wenselijk en het is belangrijk dat het bad voor eenieder toegankelijk is. De nood is dus hoog.”

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.