TWEEDE RONDE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING EIND DEZE WEEK BEZORGD


 


 


Bent u eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijf en heeft u in februari geen
aanslag en beschikking ontvangen?


 


Dan is de waarde van uw pand(en) voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) later bepaald. Dit heeft verder geen gevolgen voor u, behalve dat u de aanslag gemeentelijke belasting en de beschikking WOZ-waarde dus later ontvangt. Hierop staat wat u moet betalen en waarvoor. U ontvangt de aanslag voor 2021 waarschijnlijk eind deze week.


 


Aanslagbiljet per post of digitaal via Mijn Overheid
Het aanslagbiljet kunt u op twee manieren van ons ontvangen: via de post of via Mijn Overheid. Ontvangt u het aanslagbiljet digitaal via Mijn Overheid in de Berichtenbox, dan heeft u daarvoor een vinkje geplaatst bij de gemeente Noordenveld. U ontvangt van MijnOverheid een e-mail als er nieuwe post voor u is. Denkt u er wel om dat u het juiste e-mailadres heeft gekoppeld voor het ontvangen van een bericht. Controleer dus uw e-mail en/of uw Berichtenbox van Mijn Overheid.
Tip: lees het aanslagbiljet goed door


 


Op de achterzijde van het aanslagbiljet, in de bijlage bij de aanslag en op onze website www.noordenveld.nl staat nuttige informatie.
Vindt u daar niet de informatie die u zoekt of heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 050 - 50 27 222 (keuze 4). U kunt ons ook per e-mail bereiken. Voor vragen over de belasting en de WOZ-waarde kunt u e-mailen naar belasting@noordenveld.nl . Voor vragen over betalen en kwijtschelding kunt u e-mailen naar invordering@noordenveld.nl .


 


Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?


Wij controleren deze gratis voor u. Ook als u vragen heeft over de WOZ-waarde of de manier waarop deze is bepaald, staan wij u graag te woord. Bel daarvoor ook met telefoonnummer 050 - 50 27 222 of stuur een e-mail naar belasting@noordenveld.nl . Onze tip is eerst contact met ons te zoeken, voor u
een bedrijf in de arm neemt die ‘gratis’ bezwaar voor u maakt. Vaak staan de kosten
die u daarmee mogelijk bespaart niet in verhouding tot de vergoeding die het bedrijf van de gemeente ontvangt bij een gegrond bezwaar. Als inwoner van onze gemeente betaalt u daar indirect aan mee. Van een gratis bezwaar is daarmee dus ook geen sprake. Financiële zorgen door de coronacrisis
De landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden raken veel mensen, waaronder ondernemers, zzp-ers en organisaties zoals stichtingen en verenigingen. Wij realiseren ons dat de gevolgen van deze maatregelen groot zijn en mogelijk impact hebben op uw financiële situatie. De aanslag leggen wij wel
op de normale wijze op. Als u niet in de mogelijkheid bent om aan de gebruikelijke betaalmethode en/of -termijnen te kunnen voldoen, kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit kan alleen met een KvK-
nummer. Let op, dit is uitstel en geen afstel. U kunt online uitstel van betaling aanvragen via


https://noordenveld.nl/uitstel-van-betaling-voor-bedrijven-en-organisaties .