GLOBAL GOALS IN NOORDENVELD: SAMENWERKEN AAN EEN FIJNE TOEKOMST VOOR
IEDEREEN 


 


Gemeente Noordenveld is een Global Goals gemeente. De Global Goals zijn zeventien
ontwikkelingsdoelen om in 2030 de wereld een betere plek te maken. Onze speerpunten hierin zijn
vooral Duurzaamheid en Gelijkheid. Dit jaar won Noordenveld de Global Goals-prijs voor beste
Verbinder, omdat we met inwoners en organisaties samenwerken om de doelen te behalen.
Wethouder Kirsten Ipema, die ook Global Goals-ambassadeur van Drenthe is, nam de prijs die we
hiervoor kregen (digitaal) in ontvangst.


 


Iedereen doet mee
We vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen mee kan doen. Zelfstandig en vanuit gelijkheid.
Ook mensen met een beperking, een ziekte of geestelijke klachten. We werken er hard aan om
straten en gebouwen toegankelijk te maken. En om de samenleving beter toegankelijk te maken,
vooral voor wie dit niet altijd vanzelfsprekend is. Zodat ook zij kunnen meedoen. Dit doen wij
bijvoorbeeld op scholen, met sport en in het café.


 


Goed voor mens, klimaat en milieu
We zetten ons in voor een groen, duurzaam en toekomstbestendig Noordenveld. In de Warmtevisie
beschrijven we hoe wijken in onze gemeente aardasvrij worden. Samen met inwoners pakken we de
verduurzaming van hun woningen en buurt op met het project ‘Energieke Buurten’, in Roderwolde,
Peize Kortland en Norg-West. Ook natuur en biodiversiteit zijn belangrijk voor ons klimaat. De Raad
van Kinderen heeft in 2020 gezorgd dat dit het uitgangspunt is van ons groenbeleid en -beheer.
Samenwerken aan een fijne toekomst


 


Alleen samen kunnen we zorgen voor een nog fijner Noordenveld in de toekomst, voor iedereen!
Daarom werken wij samen met onder andere stichting Toegankelijk Noordenveld, Welzijn in
Noordenveld, Energiecoöperatie Noordseveld, natuur- en milieuorganisaties, vrijwilligers(-
organisaties), inwoners, ondernemers, het onderwijs en andere partijen.


 


Video


De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een video gemaakt waarin wordt verteld hoe we in Noordenveld samenwerken om ongelijkheid te verminderen. In de video komen ook het Molenduinbad in Norg en de stichting Toegankelijk Noordenveld aan het woord. Zij zorgen, samen met heel veel anderen in onze gemeente, dat iedereen mee kan doen.