De heer Blaauw is in de periode 1979 tot 2010 secretaris geweest van de Stichting Dorpshuis Roderwolde. Hij was contactpersoon voor de gemeente, zowel voor het dorpshuis als de school. Toen het oude dorpshuis een Multifunctionele accommodatie (MFA) ging worden zat hij in de verbouw- werkgroep, heeft subsidieaanvragen geregeld, deed de inkoop van inventaris en heeft vele dagen geschilderd in en om de MFA. De heer Blaauw is tot op heden betrokken bij het tuinonderhoud.


 


Bij de Tennisvereniging doet de heer Blaauw het groenonderhoud vanaf seizoen 2006. Vanaf 2008 is hij, als gediplomeerd groundsman, lid van de bouw- en accommodatie commissie en voert hij de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden op de beide gravelbanen uit. De heer Blaauw is voor de tennisvereniging een bijna niet te vervangen vrijwilliger.


 


Vanaf januari 2010 is de heer Blaauw enthousiast en actief lid van de redactie van de Wôlmer, de school- en dorpskrant van Roderwolde e.o. die 10 keer per jaar verschijnt. Hij is technisch voorzitter van de vergaderingen en schrijft het buurtnieuws. Hij interviewt jubilarissen en neemt incidenteel ook andere interviews af. Ook heeft hij meer dan 5 jaar lang de column "Moi lezers" in dialect geschreven. Daarnaast bezoekt hij nieuwe inwoners in Roderwolde e.o. om ze lid van de dorpskrant te maken en verzorgt hij de bezorging van een deel van de Wôlmers in het buitengebied.


 


De heer Blaauw is ook actief voor de muziekvereniging Noordenveld als saxofoondocent voor de beginnende muzikanten. Daarnaast is hij tussen 1978 en 1982 actief geweest als bestuurslid, waarvan twee jaar vice-voorzitter.


 


Tenslotte is de heer Blaauw vanaf 2019 actief betrokken bij het tuinonderhoud van Olie en Korenmolen "Woldzigt".


 


Foto's©/video Roel Lubbers