Voor een sociale huurwoning moet je in minstens negentig gemeenten gemiddeld meer dan zeven jaar ingeschreven staan, blijkt uit onderzoek van de NOS.


 


De NOS verzamelde voor 212 gemeenten, bijna 60 procent van alle gemeenten, de inschrijfduur voor een sociale huurwoning. Van de gemeenten die cijfers aanleverden zijn er negentig waar je langer dan zeven jaar moet wachten. Dat is ruim een kwart van alle gemeenten in Nederland, maar waarschijnlijk hebben nog meer gemeenten minstens zo'n lange inschrijfduur.


 


Eén gemeente daarvan is de Noordenveld. Daar is de gemiddelde inschrijfduur inmiddels langer dan acht jaar. Daarintegen heb je in Aa en Hunze al een huurhuis in 3,5 jaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt de afgelopen jaren maatregelen te hebben genomen om de financiën van corporaties te verbeteren, zoals een verlaging van de verhuurdersheffing. Dat moet leiden tot meer nieuwbouw. Want een van de oorzaken dat er nu zulke lange wachtlijsten zijn, is dat er de afgelopen jaren in Nederland maar weinig corporatiewoningen bij zijn gekomen, terwijl de bevolking flink groeide. Een andere oorzaak is het huisvesten van statushouders. Door het wegwerken van achterstanden is het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning afgelopen jaar flink gestegen schreef RTV Drenthe in januari al.