Inwoners van de buurtschap Alteveer nabij Roderesch hebben kritiek op plannen voor de bouw van zeven nieuwe huizen. De woningen staan gepland op het terrein van de Prins Willem-Alexander Hoeve aan de Melkweg. Dit schrijft RTV Drenthe

 


Op deze plek huisde eerder Stichting PlekZat. De stichting bood onderdak aan maximaal twaalf jongeren die een veilige omgeving nodig hadden. Daarna kwam er een kleine basisschool met buitenschoolse opvang en een kinderopvang in het pand. Omdat de gebouwen verouderd zijn, wil de gemeente die slopen vervangen door zeven huizen.


 


De school veroorzaakt al de nodige verkeersdrukte in Alteveer. Drukte waar de huidige infrastructuur niet op berekend is, volgens Dorpsbelangen RAS. Voorzitter Tom Stienstra denkt dat dit ook geldt voor een situatie met zeven woningen op diezelfde plek. "Zeker als er twee auto's per woning bij zouden komen", stelt hij.


"Maar wij vinden vinden het vooral erg jammer dat omwonenden niet betrokken zijn bij de plannen om woningbouw te realiseren in het gehucht. Een jaar geleden vertrok PlekZat en gaf de eigenaar van de grond (Aernout Bos, red.) aan dat er nog geen plannen waren. Bij de gemeente gaven wij als belangenvereniging toen aan dat we graag betrokken zouden blijven, aangezien inwoners alert zijn op wat er wordt gerealiseerd aan de Melkweg."


Die alertheid wordt veroorzaakt door eerdere plannen. Zo werd er een tijdje gesproken over de huisvesting van drugsverslaafden op het terrein, iets waar omwonenden zich tegen verzetten. "Het is dus niet verwonderlijk dat men de ontwikkeling van dit terrein in de gaten houdt", aldus Stienstra.


 


Onlangs hoorde iemand uit Alteveer van de plannen. "De gemeente Noordenveld schijnt al wel aangegeven te hebben dat ze positief tegenover de plannen staat. Maar voor zeven woningen op deze locatie, ook nog eens op de rand van een beeklandschap, is Alteveer te klein. Bovendien past het niet in het beeld van het dorp", zegt Stienstra.


"Er staan nu 28 woningen verspreid over 45 hectare grond. De landelijke sfeer en uitstraling van de streek staat op het spel. Dit is voor Alteveer vrij ingrijpend en dus tegen het zere been. De gemeente geeft verder aan geen partij te zijn in het verhaal, maar heeft volgens onze berichten al wel contact gehad met de provincie Drenthe over een bestemmingsplanwijziging. Dat vinden wij vreemd."


 


Inmiddels is vanuit Dorpsbelangen RAS nu een online informatiebijeenkomst georganiseerd, zodat een gesprek kan plaatsvinden over de plannen. "De volgorde is verkeerd, want we waren liever eerder betrokken", benadrukt Stienstra. "We gaan nu eerst kijken hoe alle omwonenden tegen de plannen aankijken."


 


Grondeigenaar Aernout Bos was niet bereikbaar voor commentaar. De gemeente Noordenveld laat ook tegenover RTV Drenthe weten nog geen partij te zijn in de kwestie.


foto google maps