In de wijk Roderveld in Roden herstelt Woonborg huurwoningen die door verzakking zijn beschadigd. De corporatie begint dit jaar met 10 woningen aan Dorth en Den Dam die sinds 2019 leegstaan. Ook elders aan de Dorth zijn huurwoningen door verzakking beschadigd. Woonborg gaat samen met bewoners in gesprek om een plan voor herstel en groot onderhoud voor te bereiden.  


 


Elders aan de Dorth in de wijk Roderveld zijn meer woningen door verzakking beschadigd. Om die reden stelde Woonborg de geplande onderhoudswerkzaamheden voor 2020 uit. Inmiddels heeft Woonborg ideeën om de woningen aan te pakken en moet het daarna zeker nog 40 jaar kunnen meegaan. Hierover start Woonborg gesprekken met de bewoners van 80 huur- en koopwoningen aan de Dorth, met de bedoeling om samen tot een uitvoeringsplan te komen. Woonborg sluit niet uit dat bij een aantal woningrijen van de 80 gezinswoningen de fundering ook moet worden hersteld. 


 


Woonborg wil het herstelwerk van de 10 verzakte huizen aan Dorth en Den Dam eind dit jaar starten. Het idee is om een nieuwe fundering onder de woningen te maken en de gevels en daken te vervangen door lichtgewicht materiaal. Ook pakt Woonborg de woningen dan van binnen aan. Voordat het zover is gaat Woonborg met de bewoners van 21 omringende, soortgelijke huizen aan Dorth en Den Dam verder in gesprek om het plan af te ronden. Woonborg wil het plan voor alle 31 woningen uitvoeren.


 


De beschadigingen aan de huurhuizen van Woonborg zijn veroorzaakt door externe factoren. Woonborg heeft een jurist ingeschakeld voor advies en doet omwille van het juridische traject daar geen mededelingen over. Omdat de corporatie haar huurders niet langer in onzekerheid wil laten, heeft zij besloten om toch te starten met herstelwerk en groot onderhoud. Foto Googe Maps