Geen nieuwe kerncentrales in ons land. Wél een gemeenschappelijk Europees energiebeleid dat is gericht op duurzame en klimaatvriendelijke energievormen. Dat is de kern van de resolutie die de leden van GroenLinks Drenthe hebben aangenomen tijdens de provinciale ledenvergadering van 27 februari.


 


Tijdens de door bijna zestig Drentse GroenLinks leden bezochte digitale bijeenkomst namen de leden een resolutie aan die onlangs ook al door de Groninger leden was aangenomen. Bündnis90/Die Grünen in Nedersaksen en GroenLinks Groningen en Drenthe roepen op de eerste plaats de regering op om af te zien van plannen om nieuwe kerncentrales te bouwen. De 45 jaar oude kerncentrale in Borssele moet zo snel mogelijk worden gesloten.


 


Daarnaast is er de oproep om direct een duurzaam concept te ontwikkelen voor een klimaatneutrale energieomslag in Nederland, gebaseerd op duurzame energie en een decentrale energievoorziening.


 


Samen roepen Bündnis90/Die Grünen in Nedersaksen en GroenLinks Groningen en Drenthe de Colleges van GS in Groningen en Drenthe, de regering van Nedersaksen en de Duitse regering op om alles in het werk te stellen om de Nederlandse regering op nucleair gebied een andere koers te laten varen. Het doel is een gezamenlijk signaal af te geven voor een duurzame energievoorziening in Europa en de uitvoering van de klimaatdoelstellingen van Parijs.


 


Onlangs kondigden VVD en CDA een onderzoek aan naar de bouw van één of meer nieuwe kerncentrales in Nederland. De Eemshaven, die grenst aan Nedersaksen, wordt genoemd onder de mogelijke locaties. Kernenergie zou de goedkoopste manier zijn om schone elektriciteit te produceren. Aldus een discutabele studie van het in Wenen gevestigde atoomvriendelijke adviesbureau ENCO. Links- en rechtsom is dit onderzoek ondertussen afgebrand vanwege foute aannames en onvolledige berekening van kosten, nu en in de toekomst. Daarnaast is het zeer onverstandig om een kerncentrale te bouwen in een gebied waar veel aardbevingen plaatsvinden als gevolg van de gaswinning. Om nog maar te zwijgen over de risico's; Tsjernobyl en Fukushima zijn afschrikwekkende voorbeelden. De winning van uranium als brandstof is bijzonder milieubelastend en dan is er nog de onopgeloste kwestie van de berging.


 


Samen met Bündnis 90/Die Grünen en de PvdA gaat GroenLinks in deze regio zich de komende tijd inzetten voor een kernenergievrije toekomst. Tegen plannen voor nieuwe kerncentrales. En ook tegen plannen om hoogradioactief afval te dumpen in zoutkoepels.