Het voorjaar komt er aan en dan zijn er altijd een aantal vogel soorten die zich direct laten zien. Een daar van is de Veldleeuwerik, al zingend vliegt hij de hoogte in om daarna als een soort parachute zwevend weer naar beneden te komen. En hoe hoger ze vliegen hoe interessanter het vrouwtje dat vind.

De Veldleeuwerik gaat het niet goed mee, sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is het aantal met 95% afgenomen, en dat is enorm. Maar gelukkig zijn ze er nog steeds zo dat we nog steeds van hun mooie zang kunnen genieten. Als de omstandigheden goed zijn broeden Veldleeuweriken 2 tot 3 keer in het jaar, en leggen dan 2 tot 5 eieren. Hun nesten worden op de grond gemaakt in open velden zoals Heidevelden, Duinen en Graslanden. Ze broeden ongeveer twee weken. De jongen zijn na 8 dagen groot genoeg om aan de wandel te gaan en 10 dagen daarna kunnen ze vliegen. Tijdens het broedseizoen en de zomer eten ze vooral insecten en in de winter gaan ze over op granen en zaden.

Veldleeuweriken die in ons land leven trekken in de winter weg richting Frankrijk en Engeland. Tijdens de najaarstrek komen er veel vogels vanuit Scandinavië door ons land die ook door gaan richting Zuid-Frankrijk. Leeuweriken zijn tijdens de voorjaarstrek een van de eerste vogels die terug komen, soms al eind Januari.

Foto© Theo Kompier