Bent u eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijf?


 


Als eigenaar en/of bewoner/gebruiker van een woning of bedrijf ontvangt u ieder jaar een aanslag- en beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen. Op dit aanslagbiljet staat wat u moet betalen en waarvoor. U heeft de aanslag voor 2021 waarschijnlijk eind vorige week ontvangen.


 


Nog geen aanslag ontvangen?
In een aantal gevallen wordt de aanslag enkele maanden later verstuurd. De reden hiervoor is dat wij nog niet voor alle panden de waarde voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) hebben bepaald. Heeft u nu geen aanslag ontvangen? Dan ontvangt u deze in de meeste gevallen eind april.


 


Aanslagbiljet per post of digitaal via Mijn Overheid
Het aanslagbiljet kunt u op twee manieren van ons ontvangen: via de post of via Mijn Overheid. Ontvangt u het aanslagbiljet digitaal via Mijn Overheid in de Berichtenbox, dan heeft u daarvoor een vinkje geplaatst bij de gemeente Noordenveld. U ontvangt van MijnOverheid een e-mail als er nieuwe post voor u is. Denkt u er wel om dat u het juiste e-mailadres heeft gekoppeld voor het ontvangen van een bericht. Controleer dus uw e-mail en/of uw Be-richtenbox van Mijn Overheid.


 


Tip: lees het aanslagbiljet goed door
Op de achterzijde van het aanslagbiljet, in de bijlage bij de aanslag en op onze website www.noordenveld.nl   staat nuttige informatie. Vindt u daar niet de informatie die u zoekt of heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 050 - 50 27 302.


 


U kunt ons ook per e-mail bereiken. Voor vragen over de belasting en de WOZ-waarde kunt u e-mailen naar belasting@noordenveld.nl .


 


Voor vragen over betalen en kwijtschelding kunt u e-mailen naar invordering@noordenveld.nl. 


 


Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?
Wij controleren deze gratis voor u. Ook als u vragen heeft over de WOZ-waarde of de manier waarop deze is bepaald, staan wij u graag te woord. Bel daarvoor ook met telefoonnum-
mer 050 - 50 27 302 of stuur een e-mail naar belasting@noordenveld.nl . Onze tip is eerst contact met ons te zoeken, voor u een bedrijf in de arm neemt die ‘gratis’ bezwaar voor u maakt. Vaak staan de kosten die u daarmee mogelijk bespaart niet in verhouding tot de vergoeding die het bedrijf van de gemeente
ontvangt bij een gegrond bezwaar. Als inwoner van onze gemeente betaalt u daar indirect aan mee. Van een gratis bezwaar is daarmee dus ook geen sprake.


 


Financiële zorgen door de coronacrisis
De landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden raken veel mensen, waaronder ondernemers, zzp-ers en organisaties zoals stichtingen en verenigingen. Wij realiseren ons dat de gevolgen van deze maatregelen groot zijn en mogelijk impact hebben op uw financiële situatie. De aanslag leggen wij wel op de normale wijze op. Als u niet in de mogelijkheid bent om aan de gebruikelijke betaalmethode en/of -termijnen te kunnen voldoen, kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit kan alleen met een KvK-nummer. Let op, dit is uitstel en geen afstel. U kunt online uitstel van betaling aanvragen via https://noordenveld.nl/uitstel-van-betaling-voor-bedrijven-en-organisaties.