Gemeentebelangen Noordenveld wil kruising Dwazziewegen/ Noordholt veiliger


 


Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 18
februari een motie ingediend om vaart te maken met de aanpak van de onveilige kruising
Dwazziewegen-Noordholt. Dit bij monde van Richard Veurman en mede namens de VVD en
de ChristenUnie. De gevaarlijke oversteek van de N372 is al jaren punt van discussie. Tijdens
de behandeling van het raadsvoorstel omtrent de bouw van de nieuwe gemeentewerf in
Roden kwam de kruising nogmaals ter sprake.
 


Onder andere Dorpsbelangen Roderwolde en aanwonenden aan de Dwazziewegen hebben
de oversteek meerdere malen als aandachtspunt naar voren geschoven. En ook raadslid
Jeroen Kruims uit Roderwolde heeft eerder namens Gemeentebelangen Noordenveld
opgeroepen om tot een concrete oplossing te komen. “Ik hoor veel geluiden uit mijn dorp en
uit de omliggende dorpen dat inwoners liever omrijden dan dat ze deze kruising moeten
oversteken.”
 


De motie is unaniem door de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld aangenomen en
in een reactie heeft wethouder Wekema namens het college aangegeven dat er inmiddels is
gesproken met gedeputeerde en de provincie Drenthe, eigenaar van de N372. Een hele
positieve afspraak volgens Wekema, waar hij inhoudelijk nog niet veel over kon zeggen.
Wekema zei toe om voor 31 maart met een plan van aanpak te komen. Veurman is blij met
deze toezegging. "We zijn blij dat het college op korte termijn terugkomt met een adequate
oplossing voor een veilige kruising en een veilig Noordenveld.”