-
Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo bekend
16.Feb.2021

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo bekend 

 

Cliënten Wmo: “Snel geholpen en zorg is van goede kwaliteit” 

Dit jaar werkten 500 inwoners van de gemeente Noordenveld mee aan het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019. Het blijkt dat er een hoge mate van tevredenheid is over de ontvangen ondersteuning. In het gesprek met de gemeente voelt 87% van de ondervraagden zich serieus genomen en 84% vindt de zorg van goede kwaliteit. Daarnaast vindt 80% van de cliënten dat zij snel zijn geholpen. 

 

Meer zelfredzaamheid 

Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat Wmo-cliënten vinden dat de ondersteuning zorgt voor een betere kwaliteit van leven. Hierdoor kan 83% van deze cliënten zich beter redden en kan 82% beter de dingen doen die zij graag willen doen. 

 

Wethouder Kirsten Ipema is blij met de uitkomsten: “Uit het onderzoek blijkt dat we onze inwoners echt helpen met de ondersteuning die we bieden als gemeente. Net als voorgaande jaren zijn zij tevreden met onze dienstverlening. De gemeente Noordenveld is trots op deze mooie cijfers.” 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuner. De bekendheid van de onafhankelijke clientondersteuning is iets afgenomen, ondanks dat er meer is ingezet op het vergroten van de bekendheid. Dit kan komen doordat er in 2019 meer eenvoudige ondersteuningsvragen waren, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp. Daarbij zien we dat er vaak geen behoefte is aan inzet van een cliëntondersteuner. Desondanks vinden we het belangrijk dat de bekendheid groter wordt. Hier blijven we aandacht aan geven. 

 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.