-
College stelt gemeenteraad voor de Oude Velddijk 26 Peize verder te ontwikkelen voor woningbouw
16.Feb.2021

COLLEGE STELT GEMEENTERAAD VOOR DE OUDE VELDDIJK 26 TE PEIZE VERDER TE ONTWIKKELEN VOOR WONINGBOUW 

 

Het is al ruim 20 jaar de bedoeling om woningbouw te ontwikkelen op de locatie Oude Velddijk 26 te Peize. In september 2020 heeft een enquête plaats gevonden over mogelijke woningbouw op de locatie Oude Velddijk 26 in Peize.  

 

Wethouder Henk Kosters: “De enquête heeft bevestigd dat er in Peize veel vraag is naar levensloopgeschikte woningen. De aanwonenden zien, begrijpelijk, liever geen of zo weinig mogelijk woningen. Ondanks het standpunt van de direct omwonenden hebben wij, met het oog op de grote woningbehoefte, besloten om zoveel mogelijk levensloopgeschikte woningen te gaan realiseren. Indien mogelijk in de vorm van een hofje. Een lastige afweging, maar het algemeen maatschappelijk belang weegt hier zwaar. Uiteindelijk ligt het definitieve besluit bij de gemeenteraad.” 

 

Belangrijkste conclusies  

De onderzoeken die zijn gedaan naar onder andere de bodemgesteldheid, geluid, ecologie, water, riolering en de financiële doorrekening maken in principe alle vier voor de hand liggende alternatieven mogelijk.  Dit zijn: 1 woning of een 2-onder-1-kapwoning aan de Oude Velddijk, een hofje in de vorm van een zogenaamd ‘Naoberhof’ of duurzame levensloopgeschikte woningen op het weiland achter de Oude Velddijk. Twee derde van de bewoners van Peize die gereageerd hebben op de enquête is voor een vorm van een hofje of levensloopgeschikte woningen. 

 

Hoe nu verder 

De uitkomsten van de onderzoeken, de resultaten van de enquête en de globale financiële doorrekening worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze zal volgens planning op 10 maart 2021 het voorstel van het college bespreken en op 7 april een besluit nemen over welke variant nader uitgewerkt wordt.

Foto Google Maps

 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.