Oproep ondernemers Roden: ‘Gemeente kijk naar andere locatie voor gemeentewerf’


 


Als het aan ondernemers rondom de Dwazziewegen in Roden ligt, kijkt de gemeenteraad van Noordenveld naar een andere locatie voor de nieuwe gemeentewerf. Dit meldt RTV Drenthe


 


Zij vrezen dat de komst van de werf, die tegelijkertijd dient als brengstation, niet strookt met het idee van een ‘hoogwaardig industriepark’.


Wethouder Kirsten Ipema ziet in de Ekkelkamp juist een uitstekende locatie voor de nieuwe gemeentewerf annex brengstation. “We kunnen beide onderdelen hier goed samenvoegen. Er is veel ruimte en de locatie is goed bereikbaar, gezien de aansluiting op de rondweg. Het brengstation wat we nu hebben, is weggestopt en verouderd. Het nieuwe brengstation moet juist een pareltje worden. Dat willen we laten zien.”


De nabijgelegen bedrijven denken daar anders over, zo vertelt Bas de Jager namens Ondernemerscontact Noordenveld (OCN). De Jager is parkmanager bij OCN en fungeert als spreekbuis van de ondernemers. “Wij denken dat de verkeersveiligheid onvoldoende gewaarborgd is op deze locatie”, stelt hij. “Bovendien vinden wij een brengstation niet passen op een terrein wat eerder is aangemerkt als ‘hoogwaardig industriepark’. Ondernemers die zich hier door de jaren heen hebben gevestigd, moesten aan vele eisen voldoen om hier überhaupt te komen. En nu wordt er plotseling een gemeentewerf neergezet.”


 


‘Oud beeld van brengstation’


Wethouder Ipema begrijpt dat ondernemers moeite hebben met de komst van de gemeentewerf en het brengstation. “Maar we willen ze laten zien wat dit precies inhoudt en hoe het eruit komt te zien”, zegt ze. “Veel mensen hebben een verouderd beeld van een brengstation. Zoals het er nu uitziet aan de Overslagweg, zo komt het er straks hier niet uit te zien. Hoe wij dertig jaar geleden dachten over afval, verschilt heel erg met hoe we er nu naar kijken.”


Ipema denkt dan ook dat de gemeentewerf en het brengstation goed verenigbaar gaan blijken met het hoogwaardige industriepark. “De afvalindustrie is een ontzettend innovatieve wereld met hele hoogwaardige techniek”, zegt ze. “Het gebouw moet dit uiteindelijk ook gaan uitstralen. De regels van dit terrein gelden natuurlijk ook voor de gemeente, misschien zelfs meer dan voor andere bedrijven.”


 


Te weinig betrokken


Bas de Jager vindt ondertussen dat zowel ondernemers als OCN te weinig is betrokken bij het hele proces. “Er zijn vijf locaties in beeld geweest, maar de gemeente Noordenveld besloot op den duur voor deze te gaan. Daarin zijn de ondernemers nauwelijks meegenomen.”


Wethouder Ipema onderschrijft dat er qua communicatie nog genoeg verbeterpunten zijn. Afgelopen week zijn gemeente, OCN en ondernemers nog speciaal met elkaar in overleg gegaan, waarbij een communicatieplan is gepresenteerd. “We hebben daarin goede afspraken kunnen maken met ondernemers over hoe het proces nu verder gaat”, zegt Ipema. “Voor de communicatie hebben we nu genoeg aandacht. Dat wil niet zeggen dat we alle zorgen van de ondernemers kunnen wegnemen.”


 


‘Sowieso geen brengstation’


De ondernemers houden voet bij stuk, zegt De Jager. “Over een gemeentewerf valt te praten, maar we willen hier sowieso geen brengstation”, zegt hij. “Het liefst zien we een totale heroverweging van de plannen. De gemeentewerven van Noordenveld zouden kunnen worden gecentraliseerd aan de 1e Energieweg in Roden, om die plek een boost te geven. Voor het brengstation moet ook een andere plek kunnen worden gevonden. Dan houd je hier ruimte over voor nieuwe bedrijven.”


De wethouder denkt dat een uiteindelijk ontwerp de vrees van veel ondernemers zou kunnen wegnemen. “We hebben nu wel enige schetsen laten zien, maar als het ontwerp klaar is, denk ik dat veel betrokkenen al een ander beeld van de plannen krijgen.”


 


Uitstel


De Jager hoopt op zijn beurt uitstel te krijgen van de gemeenteraad. “Vandaar dat ik namens de ondernemers een brief heb geschreven naar de raad, waarin ik vraag om nog even te wachten met de locatiekeuze.” Wanneer dit verzoek wordt ingewilligd, schuift de raad het besluit een tweede keer voor zich uit. In december 2020 deed zij dat ook al.


De kans is dan ook groot dat de raad woensdag de knoop doorhakt over de locatiekeuze en de financiering hiervan. Is De Jager niet te laat met zijn brief aan de verschillende partijen? “Dat zou kunnen”, bekent hij. “Maar we hopen in ieder geval nu meer meegenomen te worden in het proces. We willen meedenken en stellen ons constructief op. Mocht dit de locatie worden, dan willen we samen kijken hoe we er voor zorgen dat het brengstation geen overlast geeft.”


 


‘Houd greep’


De duofractie van PvdA/GroenLinks is de raad van Noordenveld steunt de plannen voor een nieuwe gemeentewerf aan de Ekkelkamp in Roden volop. “We zijn ontzettend blij met dit plan. Een nieuwe werf, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat en waar afval grondstof is. Met daarbij betere werkomstandigheden voor de medewerkers. Waar we aan energieopwekking kunnen doen.” De raadsleden Bertus Jan Epema en Tiemen Ensink zijn tevreden mensen. Wel willen zij namens de fractie duidelijk greep houden op wat er met de oude locaties in Roden, Peize en Norg gebeurt.


“Het college moet plannen daarvoor eerst aan de raad voorleggen en niet met een compleet uitgewerkt verhaal komen. We zijn naarstig op zoek naar locaties voor woningbouw in onze gemeente en daarbij moeten we aandacht hebben voor bedrijfsterreinen die vrijkomen. En wellicht zijn voor deze locaties goede ideeën te bedenken. Of je gebruikt ze als ruillocaties voor plekken elders waar woningen kunnen worden gebouwd. We roepen het college op deze kansen goed te benutten.”