Door: Tjerk Karsijns. Uit gesprekken op band: een Rodenaar vertelt.


 


Al lang voordat zaken als digitale tijdsmeting in de schaatssport in zwang raakten, nam iemand in Roden een voorschot op die nieuwerwetse techniek.


Na een close finish ontstond nogal eens discussie omtrent wie de winnaar was geworden van een wedstrijd op de schaats. Niet zelden speelden persoonlijke belangen een belangrijke rol bij een dubieuze beslissing.


 


In ons dorp gebeurde dat bijvoorbeeld bij schaatswedstrijden voor de jeugd. Een jongeling wiens opa aan de meet stond en die winnaar moest uitroepen, werd soms ten onrechte door de oude heer uitgeroepen als zegevierder. Hij of zij ging met een prijs naar huis. Belangenverstrengeling noemt men dat. Corruptie is van alle tijden. Ruzie was dus dikwijls het gevolg.


 


Lammert Zuiderveld, wiens sportieve dochter veel wedstrijden schaatste en die zelfs een keer tweede werd in een Elfstedentocht kwam, om een einde maken aan het twijfelachtige uitroepen van een winnaar, met een voor die tijd verrassende uitvinding: De richtingaanwijzer.


 


Heel vroeger was, om te zien welke richting hij zou kiezen, een automobiel uitgerust met een apparaatje met een elektromagneet die, wanneer aan het stuur een hendeltje werd bediend, doorgaans uit de middenstijl een rode pijl  tevoorschijn deed komen. Er zat zelfs een lampje in. Het was de voorloper van de knipperlichten.


 


Zuiderveld dacht aan die techniek, maar hield het heel eenvoudig. Over de meet spande hij twee draden, die waren verbonden met een richtingaanwijzer, die op het midden van de baan stond. De wedstrijdrijder die het eerste de draad raakte deed de richtingaanwijzer uitslaan. Natuurlijk naar de kant van hij of zij die als eerste over de finish kwam.


 


In ieder geval was de discussie ten aanzien van de winnaar van de wedstrijd verleden tijd. Voor het eerst werd Zuidervelds vinding in praktijk gebracht bij kampioenswedstrijden in Roden voor vrouwen. Zijn dochter leverde een prima prestatie. Discussies omtrent de winnares bleven uit.


 


Foto-archief Kor A Hagenouw. Duidelijk te zien de richtingaanwijzer aan de meet.